APV2

Prepkursen APV2 - Investeringsrådgivarens och kapitalförvaltarens stöd inför Placeringsspecialistexamen

Placeringsspecialistexamen APV2 är en högt värderad examen och för branschfolk ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. arbetar med kundbetjäning i anslutning till investeringstjänster. 

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

apv1_webb_600.jpg

MÅLGRUPP:

Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen - APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande lednings-, tillsyns- och kundbetjäningsuppgifter på värdepappersmarknaden. Du kanske är investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare och arbetar tex med uppgifter relaterat till privatbanksverksamhet eller kapitalförvaltning.

Kunskapskraven i placeringsspecialistexamen utgår från att man kan det centrala innehållet i APV1, dvs kunskaper i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Placeringsspecialistexamen kan avläggas enbart av den som redan tagit Examen i placeringsärenden APV1. 

MÅLSÄTTNING:

Finans Finland rf:s rekommendation är att alla anställda med mer kvalificerade arbetsuppgifter i anslutning till investeringstjänster avlägger APV2-examen. Målsättningen med denna förberedande kurs är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

September 2018 

DAG 1

Kapitalmarknadens funktion och struktur

 • Penning- och finanspolitik som styrinstrument
 • Makroekonomi och prissättning av finansiella instrument
 • Avkastningskrav på det egna kapitalet
 • Derivativens användning, prissättning och risk
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 2

Kapitalmarknadens funktion och struktur

 • Finansieringsinstrumentens egenskaper och prissättning
 • Placeringsstrategier och risk
 • Placeringsfonder och fondevaluering
 • Fondförvaltningen
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 3

Företagsekonomi

 • Bokslutsanalys och relationstal
 • Marknadsmässiga relationstal
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Reglering av kapitalmarknaden

 • Avtalsrättens grunder
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 4

Reglering av kapitalmarknaden, forts.

 • Reglering av värdepappersmarknaden
 • Huvuddragen för beskattningen av privatpersoner
 • Familje- och arvsrättens grunder och skattefrågor
 • Bundet långsiktigt sparande
 • Genomgång av gamla tentfrågor

TENTINFORMATION:

Tentamen för Placeringsspecialistexamen (APV2) digitaliseras från och med 2018. Det är då inte möjligt att längre göra tentamen på papper. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort. man reserverar en personlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum. Orter där tentamen kan avläggas digitalt är:

från 26.2 

Helsingfors

från 5.3

Raisio
Villmanstrand
Tammerfors
Vasa 

Från 12.3

Iisalmi
Varkaus
Rovaniemi
Uleåborg

Mer information om ändringen hittar du på: https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/sijoituspalvelualan-tutkinnot 

UTBILDARE:

ED, professor, Kenneth Högholm, Hanken
ED, universitetslektor Henrik Höglund, Hanken
Advokat Max Lindholm, Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS:

Utbildningen hålls mestadels i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS:

Deltagaravgift: 1.990 € / person (+ moms 24 %).

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag samt lunch och kaffe. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

ANMÄLAN:

Anmälan: www.wasa.shh.fi/anmalan/

Sista anmälningsdag: 31.8.2018

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Åsa Hämäläinen
Tel. +358 (0) 40 3521 748
asa.hamalainen@hanken.fi

André Österholm
Tel +358 (0) 50 3626746
andre.osterholm@hanken.fi