APV2

Prepkursen APV2 - Investeringsrådgivarens och kapitalförvaltarens stöd inför Placeringsspecialistexamen

Placeringsspecialistexamen APV2 är en högt värderad examen och för branschfolk ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster.

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

apv1_webb_600.jpg

MÅLGRUPP:

Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen - APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande lednings-, tillsyns- och kundbetjäningsuppgifter på värdepappersmarknaden. Du kanske är investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare och arbetar tex med uppgifter relaterat till privatbanksverksamhet eller kapitalförvaltning.

Kunskapskraven i placeringsspecialistexamen utgår från att man kan det centrala innehållet i APV1, dvs kunskaper i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Placeringsspecialistexamen kan avläggas enbart av den som redan tagit Examen i placeringsärenden APV1. 

MÅLSÄTTNING:

Finans Finland rf:s rekommendation är att alla anställda med mer kvalificerade arbetsuppgifter i anslutning till investeringstjänster avlägger APV2-examen. Målsättningen med denna förberedande kurs är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

4.6_vit_crop.jpg

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

SEPTEMBER 2019

DAG 1: 

Nationalekonomi och finansmarknaden (KH)

 • Nationalekonomins kretslopp
 • Ekonomisk politik som styrinstrument
 • Makroekonomi och prissättning av finansiella instrument
 • Kapitalmarknadens delmarknader
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (ML)

 • Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 2: 

Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder, forts. (ML)

 • Privaträttens grunder

Beskattning av investeringar samt familje- och arvsrättens grunder (ML)

 • Beskattning av investeringar
 • Arv och beskattning
 • Familje- och arvsrättens grunder
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 3: 

Investeringsprodukter och -verksamhet (KH)

 • Instrumentens egenskaper och prissättning
 • Risk och prissättning av risk
 • Placeringsfonder, fondförvaltning och fondevaluering
 • Derivativens användning, prissättning och risk
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 4: 

Företagsekonomi (HH)

 • Bokslutsanalys och relationstal
 • Justering av bokslutsuppgifter
 • Företagsvärdering
 • Genomgång av gamla tentfrågor

TENTINFORMATION OCH TENTAMENSKRAV:

Tentamen för Placeringsspecialistexamen (APV2) digitaliserades från och med 2018. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort, man reserverar en personlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum.

För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta, förutom inom företagsekonomi där kraven är 20 % rätta svar. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Man måste svara på alla frågor. 

Orter där tentamen kan avläggas digitalt är:
- Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Iisalmi, Varkaus, Rovaniemi och Uleåborg.

Mer information om ändringen hittar du på: https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/sijoituspalvelualan-tutkinnot 

UTBILDARE:

ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS:

Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS:

Deltagaravgift: 1.990 € / person (+ moms 24 %).

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag samt lunch och kaffe. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

ANMÄLAN:

Skicka in din anmälan HÄR.

Sista anmälningsdag: 31.8.2019

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Yvonne Högholm
Tel. +358 (0) 40 3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm
Tel +358 (0) 50 3626746
andre.osterholm@hanken.fi