APV2

Share page with AddThis
Prepkursen APV2 - Placeringsrådgivarens stöd inför Placeringsspecialistexamen

Finansbranschens centralförbund har slagit fast de examenskrav som gäller för personer i kundtjänstuppdrag på värdepappersmarknaden idag. Finansbranschens centralförbund ordnar två olika examina, Examen i placeringsärenden (APV 1) och dess fortsättningsexamen Placeringsspecialistexamen (APV 2). 

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

Preparandkursen arrangeras nu för sjunde gången på svenska av Hanken Fortbildning i Vasa.

apv1_webb_600.jpg

MÅLGRUPP
Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen - APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande kundtjänstuppdrag på värdepappersmarknaden som t.ex. kapitalförvaltare eller placeringsrådgivare med kundkontakter.
Placeringsspecialistexamen kan avläggas enbart av den som redan tagit Examen i placeringsärenden APV1.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med kursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT

30 oktober - 2 november 2017 kl. 9.00 - 16.30

DAG 1

Kapitalmarknadens funktion och struktur

 • Penning- och finanspolitik som styrinstrument
 • Makroekonomi och prissättning av finansiella instrument
 • Avkastningskrav på det egna kapitalet
 • Derivativens användning, prissättning och risk
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 2

Kapitalmarknadens funktion och struktur

 • Finansieringsinstrumentens egenskaper och prissättning
 • Placeringsstrategier och risk
 • Placeringsfonder och fondevaluering
 • Fondförvaltningen
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 3

Företagsekonomi

 • Bokslutsanalys och relationstal
 • Marknadsmässiga relationstal
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Reglering av kapitalmarknaden

 • Avtalsrättens grunder
 • Genomgång av gamla tentfrågor

DAG 4

Reglering av kapitalmarknaden, forts.

 • Reglering av värdepappersmarknaden
 • Huvuddragen för beskattningen av privatpersoner
 • Familje- och arvsrättens grunder och skattefrågor
 • Bundet långsiktigt sparande
 • Genomgång av gamla tentfrågor

UTBILDARE
ED, professor, Kenneth Högholm, Hanken
ED, universitetslektor Henrik Höglund, Hanken
Advokat Max Lindholm, Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS, ANMÄLAN OCH PRIS
Kursplats: Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa
Deltagaravgift: 1.990 euro / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag samt lunch och kaffe. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

Anmälan: www.wasa.shh.fi/anmalan/

Sista anmälningsdag: 16.10.2017

Till programmet tar vi in max 12 deltagare.

TENTINFORMATION
APV2-tenttillfällena hålls den 17 november. Information angående anmälningsförfarandet på: http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot.

TILLÄGGSUPPGIFTER
Yvonne Högholm
Tel. +358 (0) 40 3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm
Tel +358 (0) 50 3626746
andre.osterholm@hanken.fi