APV1

Prepkursen APV1 - Arbetar du med kundbetjäning inom investeringstjänster eller är du intresserad av hur värdepappersmarknaden fungerar?

Examen i placeringsärenden APV1 är en högt värderad examen och för branschfolk även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. 

ANMÄL DIG NU TILL VÅRENS KURS!!

APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

apv_bull_and_bear.jpg

 

MÅLSÄTTNING:

Preparandkursens målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrument samt beskattningen av placeringsverksamheten. Vi berör frågor relaterat till finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Kursen skall ge deltagarna sådana färdigheter som behövs för att klara av Examen i placeringsärenden APV1.

MÅLGRUPP:

Kursen riktar sig till dig som är anställd inom värdepappersföretag, banker, försäkringsbolag, stiftelser och fonder och som arbetar med kundbetjäning inom investerings- och värdepapperstjänster. Kursen rekommenderas också för dig som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 arrangeras nu för 17:e gången på svenska av HANKEN & SSE Executive Education. Kursen består av 4 sammanhängande dagar.

TIDPUNKT: 1-4 APRIL 2019

Nationalekonomi och finansmarknaden (KH)

Nationalekonomins grunder
Penningpolitik som styrinstrument
Finansmarknaden och dess delmarknader

Investeringsprodukter och -verksamhet (KH)

Instrumentens egenskaper och prissättning
Risk och prissättning av risk

Placeringsfonder och fondevaluering
Derivata instrument
Försäkringsplacering
Genomgång av tentamensliknande frågor

Företagsekonomi (HH)

Bokslutsanalys och bakgrund
Centrala nyckeltal och tolkningen av dessa

Marknadsansluten bokslutsanalys
Genomgång av tentamensliknande frågor

Lagstiftning om och etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (ML)

Handels- och förmögenhetsrätten i huvuddrag
Regler om marknadsplatser
Penningtvätt
Marknadsmissbruk
Genomgång av tentamensliknande frågor

Procedurregler
Ansvarsfulla investeringar
Genomgång av tentamensliknande frågor

Beskattning av investeringar samt familje- och arvsrättens grunder (ML)

Beskattningen i huvuddrag
Skatteplanering ur ett investerarperspektiv (D)
Genomgång av tentamensliknande frågor

4.6_vit_crop.jpg

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande där vi också involverar deltagarna via diskussioner och grupparbeten.   

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom finansiell ekonomi och praktiska exempel från tidigare tentamenstillfällen för APV1-examen. 

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer där man kan följa med och anteckna digitalt.

REFERENSER:

"Enligt mig så sparade man otroligt mycket med tid genom att gå kursen och med kursens hjälp klarar man galant provet. Skulle jag ha läst själv så skulle det ha tagit massor med tid av mig privat och jag skulle antagligen inte ha klarat kursen på första gången. Kursen lyfte fram de punkterna som betonas i provet och dem skulle jag inte själv ha fått fram. När jag jämför med en som just kommit ur skolan så kan de klara sig utan kurs eftersom de har kunskapen färskt i minnet men för en som har jobbat i 14 år så har det teoretiska fallit i glömska. Studietekniken är inte vad den engång har varit."

"För mig gav kursen en mycket bra helhetsbild av olika placeringsformer samt hur dessa kopplar till redovisning och juridik. Föreläsarna var skickliga på att plocka fram det väsentligaste inom alla områden, och inbjöd också till diskussion i grupperna.  Genom att det bland deltagarna finns personer från olika företag och med olika kunskapsnivå, ger dessa närstudier ännu mera praktisk information än man kunde få genom att läsa själv."
 

TENTINFORMATION:

Tentamen för examen i placeringsärenden (APV1) digitaliserades från och med 2018.  Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort. Du reserverar en personlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum.

Vad krävs för att godkännas i tentamen enligt nya examensstrukturen?
För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta, förutom inom företagsekonomi där kraven är 20 % rätta svar. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Man måste svara på alla frågor. 

Orter där tentamen kan avläggas digitalt är Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Iisalmi, Varkaus, Rovaniemi och Uleåborg

Mer information om ändringen hittar du på: https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/sijoituspalvelualan-tutkinnot 

UTBILDARE:

ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor, Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat, Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS:

Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS:

1.590 euro (+ moms 24 %) / person . I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag, digital inlärnigsplattform, diplom samt lunch och kaffe under kursdagarna. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och ev. logikostnader.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Yvonne Högholm
tfn: 040 3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hankensse.fi  

André Österholm
tfn: 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hankensse.fi