APV1

Share page with AddThis
Prepkursen APV1 - Placeringsrådgivarens stöd inför examen i placeringsärenden

Examen i placeringsärenden APV1 är en högt värderad examen och för branschfolk även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till värdepapperstjänster. Finansbranschens Centralförbund r.f. auktoriserade examen 2011 och rekommenderar att alla som arbetar med placeringsrådgivning avlägger examen.

APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

 apv1_webb_600.jpg

MÅLSÄTTNING:

Preparandkursens målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrumenten samt beskattningen av placeringsverksamheten. Kursen skall samtidigt ge deltagarna sådana färdigheter som behövs för att klara av Examen i placeringsärenden APV1.

MÅLGRUPP:

Kursen riktar sig till dig som verkar i kundtjänstuppdrag som placeringsrådgivare eller finansförvaltare inom bank-, försäkrings- och värdepappersbranschen. Kursen lämpar sig också för dig som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 arrangeras nu för 16:e gången på svenska av HANKEN Fortbildning i Vasa. Kursen består av 4 sammanhängande dagar.

Tidpunkt: 24-27 april 2018

Kapitalmarknadens struktur (KH)

 • Nationalekonomins grunder
 • Kapitalmarknaden och dess delmarknader
 • Placeringsinstrument
 • Allokering av kapital
 • Olika typer av kapitalkostnad
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Företagsekonomi (HH)

 • Företagets basfunktioner
 • Regelverk för redovisningen
 • Bokslutets innehåll
 • Tolkning av relationstal
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Kapitalmarknadens funktion (KH)

 • Prissättning av risk
 • Portföljteori
 • Placeringsfonder
 • Försäkringsplaceringar
 • Derivativa instrument
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Reglering av kapitalmarknaden (ML)

 • Huvuddragen för beskattningen av privatpersoner

Reglering av kapitalmarknaden forts. (ML)

 • Avtalsrättens grunder
 • Reglering av värdepappersmarknaden
 • Familje- och arvsrättens grunder
 • Genomgång av gamla tentfrågor

TENTINFORMATION:

Tentamen för examen i placeringsärenden (APV1) digitaliseras från och med 2018. Det är då inte möjligt att längre göra tentamen på papper. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort. Mer information om ändringen hittar du på: https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/sijoituspalvelualan-tutkinnot 

UTBILDARE:

ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor, Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat, Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS:

Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS:

1.590 euro (+ moms 24 %) / person . I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag, diplom samt lunch och kaffe under kursdagarna. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och ev. logikostnader.

ANMÄLAN:

Anmälan via webben: www.wasa.shh.fi/anmalan
Sista anmälningsdag: 13 april 2018

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Åsa Hämäläinen
tfn: 040 3521 748
e-post: asa.hamalainen@hanken.fi

André Österholm
tfn: 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi