APV1

Share page with AddThis
Prepkursen APV1 - Placeringsrådgivarens stöd inför examen i placeringsärenden

 

Examen i placeringsärenden APV1 är en högt värderad examen och för branschfolk även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till värdepapperstjänster. Finansbranschens Centralförbund r.f. auktoriserade examen 2011 och rekommenderar att alla som arbetar med placeringsrådgivning avlägger examen.

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

 apv1_webb_600.jpg

Målsättning
Preparandkursens målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrumenten samt beskattningen av placeringsverksamheten. Kursen skall samtidigt ge deltagarna sådana färdigheter som behövs för att klara av Examen i placeringsärenden APV1.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som verkar i kundtjänstuppdrag som placeringsrådgivare eller finansförvaltare inom bank-, försäkrings- och värdepappersbranschen. Kursen lämpar sig också för dig som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 arrangeras nu för fjortonde gången på svenska av HANKEN Fortbildning Vasa. Kursen består av 4 sammanhängande dagar.

24 - 27 april 2017

Kapitalmarknadens struktur (KH)

 • Nationalekonomins grunder
 • Kapitalmarknaden och dess delmarknader
 • Placeringsinstrument
 • Allokering av kapital
 • Olika typer av kapitalkostnad
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Företagsekonomi (HH)

 • Företagets basfunktioner
 • Regelverk för redovisningen
 • Bokslutets innehåll
 • Tolkning av relationstal
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Kapitalmarknadens funktion (KH)

 • Prissättning av risk
 • Portföljteori
 • Placeringsfonder
 • Försäkringsplaceringar
 • Derivativa instrument
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Reglering av kapitalmarknaden (ML)

 • Huvuddragen för beskattningen av privatpersoner

Reglering av kapitalmarknaden forts. (ML)

 • Avtalsrättens grunder
 • Reglering av värdepappersmarknaden
 • Familje- och arvsrättens grunder
 • Genomgång av gamla tentfrågor

Tentinformation
Tenttillfällen ordnas under 2017 10.2, 5.5, 22.9 och 17.11. Information angående anmälningsförfarandet hittar du genom att gå in på: http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/yleista-tietoa Tenten kan avläggas på svenska.

UTBILDARE:
ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor, Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat, Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

KURSPLATS:
Utbilrningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen på Biblioteksgatan 16, 65100 VASA

PRIS:
1.590 euro (+ moms 24 %) / person . I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag, diplom samt lunch och kaffe under kursdagarna. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och ev. logikostnader.

 
ANMÄLAN:

Anmälan via webben: www.wasa.shh.fi/anmalan
Sista anmälningsdag: 3.4.2017

Till programmet tar vi in max 12 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Yvonne Högholm
tfn: 040 3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm
tfn: 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi