Finansiell ekonomi

Hanken Fortbildning jobbar nära finansbranschen och erbjuder kurser och utbildningar som understöder organisationerna i deras personalutvecklingsbehov och ledarskapsfrågor.

Vi understöder dig för att bredda ditt kunnande inom finansbranschen. För närvarande erbjuder vi olika kurser för att du lättare skall kunna avlägga olika examen i placeringsärenden.