Ekonomi för ingenjörer

Vill du ha en större säkerhet i ditt beslutsfattande och högre lönsamhet i affärsverksamheten genom ekonomisk analys, styrning och balans?

Hanken & SSE Executive Education arrangerar med början den 26 september 2019 utbildningen Ekonomi för ingenjörer vars syfte är att bredda och fördjupa ditt företagsekonomiska kunnande. Under fyra effektiva dagar berör vi de mest centrala aspekterna inom företagets ekonomi.  

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

skarm_grafer_ekonomi_och_manniskor.jpg

Du får en djupare förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas samt hur man tolkar en resultat- och balansräkning. Vi går igenom olika kalkylers syften och användningsområden, du får grundläggande kunskaper i avtalsjuridik samt verktyg och tips på hur företag kan införa ett strategiskt arbetssätt och utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

MÅLSÄTTNING: 

Att skapa bättre förutsättningar för deltagarna att förstå företagsekonomiska begrepp och samband för att få en större säkerhet i beslutsfattandet, både operativt och strategiskt
•    Att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband. 
•    Att med hjälp av nyckeltal lära deltagarna analysera företaget från olika synvinklar. 
•    Att ta reda på var företagen egentligen förtjänar sina pengar genom att gå igenom olika kalkylers syften och användningsområden. 
•    Att lära deltagarna beräkna o analysera investeringar. 
•    Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i avtalsjuridik 
•    Att se på företaget utifrån strategiska processer.
•    Att lära deltagarna hur man kan skapa visuella rapporter via Power BI.

MÅLGRUPP:

Personer med teknisk basutbildning, ingenjörer/diplomingenjörer, med några års arbetserfarenhet och med en vilja och ett behov av att ytterligare stärka och bredda sitt affärskunnande. 

TIDPUNKT OCH INNEHÅLL:

MODUL 1: 26-27 september 2019

Ekonomisk analys, -ekonomistyrning och -uppföljning

Syfte:  Att förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Att praktisk kunna tillämpa grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar. Att få en förståelse för nyckeltalens betydelse i ledningen av företaget och uppföljningen av uppställda KPI:s

Tolka ekonomiska rapporter och redovisningar
Ekonomiska nyckeltal
Budgetering och kostnadskalkylering 
Internprissättning
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund 
Riskhantering – ekonomiska konsekvenser av olika beslut

Företagsekonomiska grundbegrepp 
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans o kassaflöden
Bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal (ROI, EBIT …) 
Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv 

MODUL 2:  24-25 oktober 2019

Avtalsjuridik

Syfte : Att lära sig tillämpa regler och avtal samt agera korrekt i avtalsrättsliga frågor

    Avtalsstrategi
    Allmänna avtalsvillkor
    Leverans o transport av vara, riskens övergång
    Betalning
    Granskning av vara och felansvar

Företagsstrategi 

Syfte: Att få kunskap och insikt i strategiska processer, få verktyg, tips och exempel hur företag i praktiken kan införa ett strategiskt arbetssätt och kan utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

Grundläggande begreppsgenomgång
Genomgång av en strategisk process
Genomgång av utvalda strategiska verktyg
Strategisk analys, omvärldsanalys och trender
Strategiimplementering

Excel & Power BI 

Syfte: Att lära sig kombinera data, skapa rapporter, hitta nya insikter och dela dem med andra med hjälp av Excel och analysverktygspaketet Power BI.

Från Excel data till visuella rapporter via Power BI 

FÖRELÄSARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du se föreläsarprofilerna så sänder vi den gärna till dig.

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel. 

PRIS:

1.490 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, kursmaterial, lunch och kaffe.

PLATS:

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen på Biblioteksgatan 16 i Vasa.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med ert kursdeltagande.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag 6.9.2019

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

TILLÄGGSINFO:

Ifall ni är intresserade av utbildningen svarar vi gärna på tilläggsfrågor.

Kontaktuppgifter: 
Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi