Ekonomistyrning

Förbättra ledningen av företaget genom en effektiv och systematisk ekonomistyrning

Målsättningen med våra kurser inom ekonomistyrning är att förbättra din förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde för ditt företag. Vi tar fasta på de olika processer i företaget som behöver styras för att generera ett bättre resultat.

Våra utbildningar riktar sig till olika kompetensnivåer inom ekonomifunktionen, allt från ledarskapsfrågor till professionell utveckling inom det operativa arbetet.