DIGITAL OCEAN - nyckeln till arbetslivet

Ett program som hjälper dig att bli en nyckelperson inom den moderna och digitala företagsadministrationen.
HANKEN Fortbildning Vasa arrangerar i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå utbildningsprogrammet Digital Ocean (nr 684062 ) med start 15.4.2019.
 
 
Det finns idag ett stort behov i främst sme-företag och mindre organisationer för mångsidiga företagsadministrativa nyckelpersoner som har koll på allt från some-kommunikation till projektledning. Vi strävar till att med denna utbildning ge högskoleutbildade en praktisk kompetensboost som ger dem insikter i företagens och organisationers viktiga administrativa processer och moderna digitala verktyg. Digitalisering och användningen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser och kommunikation går som en röd tråd genom programmet och kopplas till de olika modulernas teman samt praktikperioden. 
 
smart_marknadsforing.jpg

MÅLSÄTTNING

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna verktyg och färdigheter som behövs för att efter avslutad utbildning kunna fungera som en administrativ nyckelperson i sme-företag och organisationer. Deltagarna ska också känna till de viktigaste företagsadministrativa affärsprocesserna med tyngdpunkt på företagets digitala marknadsföring.

MÅLGRUPP OCH UTBILDNINGSSPRÅK
Programmet riktar sig till Dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet. Utbildningsspråken är svenska och finska så kravet är att du förstår båda språken väl i såväl tal som skrift. Du får alltid använda ditt eget modersmål under utbildningen om du så önskar. Till utbildningen antas 16 deltagare.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Utbildningen pågår under 5 månader, varav ca 6 veckor är närstudier, 8 veckor distansstudier och 6 veckor arbetspraktik. Närstudierna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Under distansstudierna gör du uppgifter individuellt eller i grupp som förutsätter muntliga alternativt skriftliga presentationer samt utför en MOOC kurs. Parallellt med utbildningen jobbar du även med ditt slutarbete. Slutarbetet presenteras såväl muntligt som skriftligt i slutet av utbildningen. Arbetspraktikplatsen bör studeranden själv ordna men vid behov hjälper Fortbildningen till.
 
PROGRAM
Utbildningen startar den 15 april 2019 och avslutas den 8 oktober 2019 (sommarlov: 1-31 juli). Praktikperioden är 26 augusti - 4 oktober 2019. Närstudierna sker mellan kl. 9 – 15.30 i Hankens utrymmen på Biblioteksgatan 16, Vasa. Det är 2-3 närstudiedagar per vecka och dom resterande dagarna är distansstudier.

INNEHÅLL 

 •  Kommunikation och förhandlingar
  • kommunikation och kroppsspråk
  • personligt ledarskap
  • offline eller online
  • underhandlingar - psykologi
 •  Självkännedom och samverkan
  • personligheter
 •  Projektledning
  • teknik och metoder - WBS
  • molntjänster - Trello
 •  Jobbsökning
  • min video-CV
  • jobbsökning och anställningsprocess
 •  Företagsekonomi
  • ekonomisk analys, -styrning och uppföljning
  • bokslutsanalys, budgetering och kalkylering
  • ERP-system
 • Strategisk marknadsföring och marknadsposition
  • varumärken/branding
  • prissättning
 • Marknadsföring i sociala medier
  • Kommunikationsplanering
  • kärnbudskap, målgrupper och kanaler
  • hur kommunicera och analysera kampanjer i SOME
  • SEO
  • uppföljning av kampanjer, trafik och konverteringar
  • digitala verktyg
  • nyhetsbrev
 •  Försäljning och förhandling
  • Social Selling
  • personlig försäljning
  • argumentationsteknik
  • köpsignaler och avslutningsteknik
  • demo och presentationsteknik
 •   IT och datasäkerhet inom digitala affärslandskap
  • Excel, Power Point och Power BI
  • digital riskhantering inom företag
 •   Arbetspraktik            
 •   Slutarbete

Vi bygger en grund för att du skall kunna utvecklas till ett digitalt affärsproffs. Du vet aldrig vart nya digitala affärskunskaper kan leda dig!

INFORMATION OCH ANSÖKAN
Utbildningsrådgivningen, tfn: 0295 020 712 mån-fre kl. 9 – 16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi  alt.
HANKEN Fortbildning Vasa, Åsa Hämäläinen, tfn: 040-3521748 mån-fre kl.10-15, asa.hamalainen@hanken.fi

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.


Sista ansökningsdag till utbildningen är 26.3.2019.