Arbetssökande

Utbildningsprogram för arbetssökande arrangeras i samarbete med landets ELY-centraler och närings- och arbetsbyråer.

Programmen riktar sig till dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet. Utbildningsspråken är svenska och finska varför det är viktigt att du förstår båda språken väl i såväl tal som skrift. Målsättningen med dessa arbetskraftspolitiska utbildningar är att öka ddeltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom att ge ny kunskap, nya färdigheter samt en ökad insikt om den egna kompetensen.