Öppna program

Hanken Fortbildning ordnar kontinuerligt ledarskapsutbildningar och kurser för professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden.

Hanken Fortbildning erbjuder ett antal olika öppna program inom de flesta ekonomiska delområden. Genom programmen kan du utveckla din professionella kompetens med hjälp och stöd av experter från Hanken och näringslivet. 

Vi utbildar både företag och organisationer inom ledande av affärsprocesser och professionell utveckling inom affärsekonomiska delområden. Vi erbjuder verktyg för ett modernt ledarskap. I våra öppna program strävar vi efter ett aktivt lärande och delande av erfarenheter också mellan deltagarna.

Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med relevans för företagens utvecklingsbehov, allt från affärsidéutveckling till styrelse och ledningsgruppsarbete. Vi eftersträvar alltid en koppling av ledarskapsfrågor till olika affärsprocesser inom företaget.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

Öppna program VT2018 - HT2018

ADVISORY BOARD
För företag som söker möjligheter att kontrollerat klara sig igenom olika förändrings- och förnyelsesituationer med en samlad extern kompetensresurs sammansatt för att möta företagets strategiska utmaningar.
Kontinuerlig verksamhet

SÄLJACCELERATORN
Sätt fart på försäljningen genom nya säljkunskaper! Årets säljkurs vid Hanken i Vasa i samarbete med Patrik Nordkvist. På denna kurs kombineras kraven på den personliga försäljningen med den digitala miljö vi lever inom idag.
Kursdagar: 8-9 februari 2018.

FÖRMANSUTBILDNING
Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.
Kursstart: 20 februari 2018

LEDNINGSRUPPSARBETE
Programmet ger en mångsidig bild av hur ett effektivt och systematiserat  ledningsgruppsarbete skall bedrivas under ledning av vd och i samråd med styrelse och ägare. Programmet ger konkreta exempel och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla ledningsgruppens arbete.
Kursstart: 12 mars 2018

HANKEN NEW VENTURES - SCALE UP
Programmets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt bland nystartade företag genom att öka kunnandet inom de affärsprocesser som är väsentliga för ett företag som eftersträvar tillväxt. Programmet fokuserar också på förnyelsen inom företag tex hur man förädlar produktidéer till kommersialiserad innovationer på marknaden. Hanken New Ventures strävar efter att vara en central träffpunkt för nystartade företag med tillväxtambitioner. 
Kursstart: våren 2018

PLACERINGSRÅDGIVARE-APV1
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV1-examen.
Kursdagar: april 2018

PROJEKTLEDNING
Kurshelheten ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi.
Kursstart: 7 maj 2018

LÖNERÄKNING OCH PERSONALADMINISTRATION
Kursen ger dig en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens och bokföringens koppling till löne- och personaladministrationen. 
Kursdagar: 23-25 maj 2018

FÖRDJUPAD EXCEL - VERKTYG FÖR ANALYS
Kursen ger dig möjlighet att utnyttja mer av excel-programmets potential. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär digsammanfatta resultat från datalistor till läsliga rapporter och analyser.
Kursdagar 11-12 juni 2018

BAR – Business and Research
En unik mötesplats där Vasas högskolors utbud och näringslivets efterfrågan kan mötas.
September 2018

PLACERINGSSPECIALIST-APV2
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.
Kursdagar: oktober/november 2018

AFFÄRSKONSULTERING
För företag som behöver understöd och sparring i beslutsfattandet eller analysera nya affärsidéer och affärsverksamhetens processer samt skapa tillväxt och förnyelse.
Kontinuerlig verksamhet

 

Hanken Fortbildning finns på Facebook 1456876924_facebook.png

Prenumerera gärna på HANKEN Fortbildning Vasas nyhetsbrev (Hanken Executive Education Vaasa)

 

EQUIS AACSB AMBA signatur.png

 

fortbildning