Öppna program

HANKEN & SSE Executive Education ordnar kontinuerligt ledarskapsutbildningar och kurser för professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden.

HANKEN & SSE Executive Education i Vasa erbjuder ett brett utbud av öppna kurser, utbildningar och utvecklingsprogram inom de flesta företagsekonomiska delområden. Genom programmen kan du utveckla ditt ledarskap och din professionella kompetens med hjälp och stöd av experter från Hanken och näringslivet. 

Vi utbildar personal från både företag och organisationer inom ett modernt ledarskap, ledande av affärsprocesser och en professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden. Vi erbjuder dig gångbara verktyg för ledande av människor och processer. På våra öppna kurser strävar vi efter ett aktivt lärande och delande av erfarenheter. Vi använder moderna digitala inlärningsplattformer.

Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med relevans för företagens utvecklingsbehov, allt från affärsidéutveckling till styrelse och ledningsgruppsarbete. Vi eftersträvar alltid en koppling av ledarskapsfrågor till olika affärsprocesser inom företaget.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

Öppna program 2019


VÅREN 2019

MARKNADSFÖRING OCH SÄLJLEDNING
Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja kunnandet hos deltagarna kring marknadsföringens delområden och förmåga att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligande av det egna företagets marknadsföring och försäljning. Under kursen lyfter vi fram delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.
Kursstart: 20-21 februari 2019

FÖRMANSUTBILDNING
Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.
Kursstart: 6-7 mars 2019

PLACERINGSRÅDGIVARE-APV1
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV1-examen.
Kursstart: 1-4 april 2019

DIGITAL OCEAN
Utbildningen strävar efter att ge arbetssökande verktyg och färdigheter som behövs för att efter avslutad utbildning kunna fungera som en administrativ nyckelperson i sme-företag och organisationer. Deltagarna ska också känna till de viktigaste företagsadministrativa affärsprocesserna med tyngdpunkt på företagets digitala marknadsföring.
Kursstart: 15 april 2019

MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER
Under 4 kursdagar lär vi oss hur man bygger strategier för kommunikation i sociala medier. Vi ser hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg.
Kursstart: 25 april 2019

PROJEKTLEDNING
Kurshelheten ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi.
Kursstart: 9 maj 2019

BOKFÖRINGENS DIGITALISERING (på kommande)
Kursen ger dig en genomgång av boksluts-, skatte-, personal- och bokföringsprocessernas digitala transformation och utmanar bokföringen till nya sätt att jobba iom nya arbetssätt inom IoT, molntjänster, Big data, mobilitet och framaförallt integrationen av olika system och plattformer.  
Kursstart: maj 2019

EKONOMISTYRNING FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET
Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut för en bättre ekonomistyrning och –uppföljning och därmed ökad lönsamhet och produktivitet samt förbättrat kassaflöde. Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på uppföljning och controlling.
Kursstart: 14 maj 2019

FINSK ARBETSRÄTT OCH CENTRALA KOLLEKTIVAVTAL
Kursen ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar med betoning på handelns kollektivavtal. De nordiska länderna liknar varandra inom många områden, men inom arbetsrätten finns stora skillnader. I takt med att fler och fler företag bedriver verksamhet över landets egna gränser blir det allt viktigare att inneha aktuell kunskap om vilka arbetsrättsliga regler som gäller i respektive land.
Kursstart: 16-17 maj 2019

FÖRDJUPAD EXCEL och POWER BI - VERKTYG FÖR ANALYS
Kursen ger dig möjlighet att utnyttja mer av excel-programmets potential. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär digsammanfatta resultat från datalistor till läsliga rapporter och analyser.
Kursstart: 10-11 juni 2019


HÖSTEN 2019

ATT LEDA TILLVÄXT - HANKEN VENTURE GROWTH
Programmets målsättning är att skapa förutsättningar för en hanterbar och lönsam tillväxt bland sme-företag. Vårt tillväxtprogram ger deltagarna färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via programmet får du också en större insikt i vilka är era strategiska tillväxtprocesser samt hur skall ni leda ert företag mot tillväxt. 
Kursstart: september 2019

PLACERINGSSPECIALIST-APV2
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.
Kursstart: september 2019

EKONOMI FÖR INGENJÖRER
Du får en djupare förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas samt hur man tolkar en resultat- och balansräkning. Vi går igenom olika kalkylers syften och användningsområden, du får grundläggande kunskaper i avtalsjuridik samt verktyg och tips på hur företag kan införa ett strategiskt arbetssätt och utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.
Kursstart: 26 september 2019

SÄLJACCELERATORN
Sätt fart på försäljningen genom nya säljkunskaper! Årets säljkurs vid Hanken i Vasa i samarbete med Patrik Nordkvist. På denna kurs kombineras kraven på den personliga försäljningen med den digitala miljö vi lever inom idag.
Kursstart: oktober 2019

MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER 
I den här praktiskt orienterade kursen får du praktiskt kunnande av marknadsföringen i sociala medier som en integrerad del av företagets totala marknadsföring och kommunikation.
Kursstart: november 2019

INKÖPSLEDNING
Genom kursen får du en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå en god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. 
Kursstart: november 2019 

BOKSLUTSARBETE
Ett kompetenshöjande praktiskt och koncentrerat utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i ditt bokslutsarbete. 
Kursstart: 20 november 2019

 

Företagsinterna program 2019

ADVISORY BOARD
För företag som söker möjligheter att kontrollerat klara sig igenom olika förändrings- och förnyelsesituationer med en samlad extern kompetensresurs sammansatt för att möta företagets strategiska utmaningar.
Kontinuerlig verksamhet

FÖRETAGSINTERNA PROGRAM
Vi kan också erbjuda företagsinterna program inom alla delområden som vi erbjuder öppna program inom - kontakta oss för att utveckla ERT företagsinterna program tex inom projektledning, ledningsgruppsarbete, styrelsearbete, strategiarbete, bokföring, kundhantering, försäljning mm.

Det är vi som jobbar på Hanken&SSE Executive Education i Vasa:

 

osterholm_andre002_size_190x250.png  
 
 
 
André Österholm, Direktör
E-post: andre.osterholm[at]hankensse.fi
 
 
 
hamalainen_asa001_size_190x250.png

 

 

Åsa Hämäläinen, Projektchef
Mobil:+358 40 3521748
E-post: asa.hamalainen[at]hankensse.fi

 
 

hogholm_yvonne001_size_190x250.png

 
 
 
Yvonne Högholm, Projektchef
Mobil: +358 40 3521 720
E-post: yvonne.hogholm[at]hankensse.fi
 
 
 
 
christoffer.jpg
 
 
 
 
Christoffer Lundström, Försäljningsrepresentant
Mobil: +358 50 4668 510
E-post: christoffer.lundstrom[at]hankensse.fi
 
 
 

_20180306_130345.jpg

 


 
 
Jennifer Kronman, Junior Projektchef
E-post: jennifer.kronman[at]hankensse.fi
 
 

Hanken Fortbildning finns på Facebook 1456876924_facebook.png

Prenumerera gärna på HANKEN Fortbildning Vasas nyhetsbrev (Hanken Executive Education Vaasa)

 

EQUIS AACSB AMBA signatur.png

 

fortbildning