Konsortieprogram

Våra multi-företags utbildningslösningar samlar en utvald grupp organisationer som arbetar kring ett specifikt område.

Multi-företags utbildningslösningar

Varje företag skickar 3-5 deltagare för att lära sig och dela erfarenheter inom en inlärningsprocess som sträcker sig över alla deltagande företag. Denna typs programdesign kombinerar tilliten och de skräddarsydda lösningarna i ett företagsinternt program med de öppna programmens bredd av perspektiv.

Mera information om de här programmen hittar du på Hanken & SSE Executive Education-webbplatsen.

hankensse.png

Hanken Fortbildning i Vasa kan också leverera  följande innehåll i ett konsortieprogram:

  • Ledningsgruppsarbete
  • Styrelsearbete
  • Innovationsfabriken
  • Tillväxtledning
  • Finansiellt ledarskap
  • Förmanskap
  • Konflikthantering
  • mm

Exempel på innehållet i dessa program hittar du under öppna program. Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

"Våra nyckelpersoner gavs möjligheten att reflektera över liknande strategiska utmaningar med ett antal olika företag. Resultatet var att vårt strategiarbete gjorde märkbara framsteg. Varje företag borde engagera externt stöd för att bryta sina egna vanor."

Thomas Nynäs
VD, Inplace Solutions
Deltagare i ett konsortieprogram

fortbildning