Utvärdering av affärsidéer och affärsverksamhet

Share page with AddThis
Utvecklingstjänst för utvärdering av nya affärsidéer eller etablerad affärsverksamhet

Analys och utvärdering

Företagsutvecklingstjanster_logo_400_webb.jpg

MÅLSÄTTNING

Genom Analystjänsten kan företaget få hjälp med att analysera en ny affärsidé eller en analys av affärsverksamhetens nuläge inklusive förslag på utvecklingsplan. Utvecklingstjänsten är lämpad för sme-företag som vill få mer systematik i utvecklandet av sin affärsverksamhet eller en utomstående bedömning på ett nytt affärsområde. Genom utvecklingsplanen som görs inom utvecklingstjänsten får företaget förslag och styrning till behövliga utvecklingsåtgärder, utbildningstjänster för nyckelpersoner eller andra behövliga tjänster.

INNEHÅLL

Affärsverksamhetens nulägesanalys görs som ett samarbete mellan Hanken Fortbildning Vasa och företaget. Företaget får en helhetsuppfattning om affärsverksamhetens eller affärsidéns nuläge, framtida riktning och utvecklingsmöjligheter. Som slutresultat för företaget en utvecklingsplan som man kan börja förverkliga.

PRIS OCH OMFATTNING

Pris per konsulteringsdag: 220 € + moms 24 %

Företagets betalningsandel utgör 20 % av bruttopriset 1.100 € (+moms 24 %) / dag. Närings-, trafik- och miljöcentralen subventionerar mellanskillnaden. 

Analysens maximilängd är 2 dagar.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Före ansökan om konsultationsstöd lämnas in till NTM-centralen, görs en

Efter att denna godkänts lämnas ansökan in via DENNA LÄNK.

Analys

TIDPUNKT

Enligt beställning och överenskommelse mellan företaget, Hanken Fortbildning Vasa och NTM-centralen.

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

André Österholm
Direktör
Hanken Fortbildning Vasa
Epost: andre.osterholm@hanken.fi
Tfn: 050-3626746