Tillväxt

Share page with AddThis
En utvecklingstjänst för sme-företag som siktar på en hanterbar och lönsam tillväxt.

Tillväxtkonsultering

Företagsutvecklingstjanster_logo_400_webb.jpg

MÅLGRUPP

Tjänsten lämpar sig för sme-företag som har förutsättningar och vilja att skapa en tillväxt nationellt och/eller internationellt. Förutsättningarna kan tex vara följande:

 • Nya produkter och tjänster lanserade som kan möjliggöra en tillväxt
 • Man har gjort strategiförändringar som kan medföra nya affärsmodeller och kunder
 • Man vill utveckla lönsamheten inom nuvarande kundsegment och produktkategorier
 • Man vill analysera affärsprocesserna som är viktiga för en fortsatt tillväxt  
 • Man har resurser att satsa på en tillväxtstrategi
 • Man har ett bra team eller ledning som kan leda företaget mot tillväxt

MÅLSÄTTNING

Företaget får via en tillväxtanalys en klar bild av sina egna realistiska möjligheter för tillväxt samt tillväxtmålsättningar och en förståelse för marknadspotentialen och kundsegmenten. Omsättningen och lönsamheten per kundsegment och produktkategori kartläggs. Genom programmet får företaget en klar bild över olika affärsprocessers nuläge och inverkan på tillväxtförutsättningarna. Som slutresultat produceras en strategisk tillväxtplan som stöd för tillväxten.

Målsättningen konkretiseras och kan variera på basen av företagets utgångsläge. Tillväxtprogrammet genomförs som ett djupgående samarbete / affärskonsultering mellan Hanken Fortbildning Vasa och företaget.

GENOMFÖRANDE

Tillväxtprogrammet innehåller åtgärder med vilka företaget kan:

 • Utvärdera och utveckla företagets beredskap för tillväxt
 • Definiera och utvärdera företagets viktigaste konkurrensfördelar för tillväxt
 • På basen av tillväxtmålsättningarna definiera hur produkter och tjänster marknadsförs och säljes till rätt kunder på rätt sätt
 • Planera hur tillväxten uppnås kostnadseffektivt och lönsamt
 • Styra företaget mot en systematisk och långsiktig verksamhet som följer tillväxtstrategin
 • Understöda företagsledningen i planeringen, ledningen och verkställandet av organisationsförändringar som uppstår av tillväxten.

ANMÄLAN / ANSÖKAN:

Före ansökan om konsultationsstöd lämnas in till Närings- trafik och miljöcentralen, görs tillsammans med Hanken Fortbildning Vasa en:

Efter att denna godkänts ansöker man om konsulteringstjänsten via DENNA LÄNK

PRIS

Pris per konsulteringsdag: 300 euro (+moms 24 %).

Företagets betalningsandel är 25% av bruttopriset 1.200 € (+moms 24 %) / dag. NTM-centralen subventionerar mellanskillnaden.

Konsulteringsdagarna kan bestå av konsultering inom företaget och distansarbete.

TIDPUNKT

Enligt beställning och överenskommelse mellan företaget, Hanken Fortbildning Vasa och NTM-centralen. Tillväxtkonsulteringens längd och innehåll varierar beroende på sme-företagets behov. Fastställande av utvecklingsbehovet görs i samarbete med NTM-centralen.

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

André Österholm
Direktör
Hanken Fortbildning Vasa
Epost: andre.osterholm@hanken.fi
Tfn: 050-3626746