Förändring och förnyelse

Share page with AddThis
Utvecklingstjänst för utveckling och ledning av förändrings- och förnyelseprocesser inom affärsverksamheten

Konsultering: Förändring och förnyelse

Företagsutvecklingstjanster_logo_400_webb.jpg

MÅLGRUPP

Utvecklingstjänsten är riktad till sme-företag som är eller som förutses komma i ett förnyelse- och förändringsskede i affärsverksamheten, endera av yttre eller inre omständigheter.

MÅLSÄTTNING:

Företagets strategiska kunnande utvecklas och affärskunnandet ökar. Företaget får bättre möjligheter att kontrollerat klara sig igenom olika förändrings- och förnyelsesituationer. Förändrings- och förnyelsesituationerna kan tex vara följande:

 • Nya planerade eller redan lanserade produkter och tjänster kräver nya strategier och affärsmodeller och en omfördelning av företagets resurser
 • Man har gjort strategiförändringar (marknads- eller ägandestrategi) som medför utarbetande av nya produkter och tjänster mot nya målmarknader och kundsegment samt en omfördelning av resurser
 • Marknaden sviker vilket innebär krav på ett nytänkande inom företaget
 • Lönsamheten sviktar vilket innebär krav på nytänkande och utveckling av styrprocesser och resursering inom företaget

Målsättningen konkretiseras och kan variera på basen av företagets utgångsläge. Utvecklingsprogrammet genomförs som ett djupgående samarbete / affärskonsultering mellan Hanken Fortbildning Vasa och företaget.

GENOMFÖRANDE

Utvecklingstjänsten innehåller åtgärder som:

 • Utvecklar en bättre styrning och kontroll av företagets affärsverksamhet
 • Förstärker förutsättningarna för en lönsam verksamhet i ett skede av förändring- eller förnyelse
 • Förbättrar kunnandet kring omvärldsbevakning och prognostisering
 • Förbättrar kunnandet kring förändringsledning och styrning av förnyelseprocesser
 • Förbättrar kunnandet kring ledningsgrupps- och styrelsearbete som en strategisk resurs i förändringsledning
 • Hjälper företaget i styrningen av strategiarbete och inriktningen av affärsverksamheten
 • Planerar för affärsverksamhetens kontinuitet och vidareutveckling i generationsväxlings- och spin-offöretag

ANMÄLAN / ANSÖKAN:

Före ansökan om konsultationsstöd lämnas in till Närings- trafik- och miljö-centralen, görs tillsammans med Hanken Fortbildning Vasa en:

Efter att denna godkänts ansöker man om konsulteringstjänsten via DENNA LÄNK

PRIS

Pris per konsulteringsdag: 300 euro (+moms 24 %).

Företagets betalningsandel är 25% av bruttopriset 1.200 € (+moms 24 %) / dag. NTM-centralen subventionerar mellanskillnaden.

Konsulteringsdagarna kan bestå av konsultering inom företaget och distansarbete.

TIDPUNKT

Enligt beställning och överenskommelse mellan företaget, Hanken Fortbildning Vasa och NTM-centralen. Förändringskonsulteringens längd och innehåll varierar beroende på sme-företagets behov. Fastställande av utvecklingsbehovet görs i samarbete med NTM-centralen.

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

André Österholm
Direktör
Hanken Fortbildning Vasa
Epost: andre.osterholm@hanken.fi
Tfn: 050-3626746