Affärskonsultering

Hanken Fortbildning kan fungera som din strategiska affärsutvecklingspartner då du behöver en extra resurs eller bollplank i ditt utvecklingsarbete

 

Vi erbjuder vår hjälp och expertis i frågor rörande utvecklingen av de flesta affärsprocesser inom en företagsverksamhet, både inom små och stora företag. Vi ställer upp i personliga sparringprocesser för ägare och ledare, vi kan jobba med styrelsen eller ledningsgruppen eller direkt med nyckelpersoner och personal, beroende på utvecklingsområdet. Via vårt stora nätverk av expertis kan vi erbjuda interna affärskonsulteringar och skolningsprogram inom de flesta affärsprocesser (se exempel från våra öppna program).

Hanken Fortbildnings fokus inom affärskonsulteringarna ligger tex inom utvärdering och sparring av nya affärsidéer, utveckling av affärsverksamheten, stödtjänster inom innovationsutveckling, projektering och finansiering, marknadsföring och försäljning, marknadsundersökning och benchmarking, lönsamhetsbedömningar på produkt eller kundnivå, strategiarbete, tillväxtplanering, stöd vid förändringar i affärsverksamheten och Advisory Board utveckling (skuggstyrelse).

Vi samarbetar med Tekes (innovationscheck/innovaatioanalyysi) vilket möjliggör förmånliga affärskonsulteringstjänster för sme-företag.