Rekrytera en Hankeit

Share page with AddThis
Via Karriärtjänster kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu uppdrag. Visste du att...
  • Karriärtjänster förmedlar ca. 4000 arbets- och praktikplatser per år
  • 30% av utexaminerade hittar sitt första jobb via Karriärtjänster
  • 77% av våra studerande har ett jobb redan innan de utexaminerats

Erbjud en arbetsplats

Karriärtjänster är en effektiv kanal för att informera om lediga arbetsplatser åt unga ekonomer. Det är kostnadsfritt att annonsera karriärmöjligheter via Karriärtjänsters job board. Därtill är det möjligt att använda sig av olika avgiftsbelagda serviceformer för ytterligare genomslagskraft, t.ex. kan annonsernas synlighet ökas via direktutskick till utvalda studerande mot ersättning.

Erbjud arbetsplats här

Erbjud en praktikplats

Samtliga studerande vid Hanken har möjligheten att utföra en praktikperiod inom sina studier. Dessutom har Hanken infört en obligatorisk utlandsvistelse för studerande i den integrerade kandidat- och magistersutbildningen, och det blir allt vanligare att studerande väljer att utföra denna utlandsvistelse som en arbetspraktik i ett annat land. Varför inte ta chansen att arbeta tillsammans med dessa ivriga framtidens förmågor och samtidigt stärka ert arbetsgivarbrand på Hanken?

Erbjud praktikplats här

Erbjud ett pro gradu uppdrag

Har ert företag projekt eller undersökningar som väntar på att bli gjorda? Varför inte låta en blivande ekonom utföra uppdraget som en pro gradu-avhandling! På detta sätt får företaget direkt tillgång till den nyaste kunskapen inom branschen.

Karriärtjänsterna kan också hjälpa till med att leta fram en lämplig student för projektet.  Kontakta karriärtjänsterna för närmare information på adressen careerservices(at)hanken.fi.

Erbjud pro gradu uppdrag här

Löneuppgifter och – rekommendationer

Medianlönen för utexaminerade från Hanken 2013 var 3250€/månad i deras första heltidsarbete, medellönen var 3415€/månad. Enligt senaste karriäruppföljning av utexaminerade 2009 var medellönen 4215€/ månad hösten 2014.

Lönerekommendationer för nyutexaminerade

Karriärtjänster får årligen lönerekommendationer från SEFE (Finlands Ekonomförbund). Lönerekommendationen för nyutexaminerade är 3100-3450€/månad år 2016. Det gäller ordinarie icke-förmansuppgifter på den privata sektorn, som motsvarar utbildningen när arbetspraktiken under studietiden inte varit långvarig. Variationsbredden beskriver inflytandet av hur krävande arbetet är och skillnader i de regionala arbetsmarknaderna.

Lönerekommendationer för sommarjobb 2017

Karriärtjänster får årligen lönerekommendationer för sommarjobb från Finlands Ekonomer). Rekommendationerna baserar sig på Finlands Ekonomers egna uppföljningar av sommarjobbare.

Studiepoäng

Årskurs

Huvudstadsregionen

Utanför huvudstadsregionen

-120

I-II

2050€  

1920€

120-180

II-III

2150€

2000€

181-220

III-IV

2220€

2070€

>220

IV-

2370€

2200€

Lönerekommendationer för pro gradu-arvoden 2017

Då en student anställs för att göra sitt examensarbete eller sin pro gradu avhandling, rekommenderar Finlands Ekonomer att de får en lön på minst 2 400 € per månad. Om man betalar en engångsersättning för examensarbetet, rekommenderas ett belopp på minst 7000€. I det fall att ett mer eller mindre omfattande projekt är relaterat till examensarbetet, vilket uppdragsgivaren ju kan dra nytta av, ska också detta extra projektarbete beaktas när engångsersättningen betalas.

Besök Finlands Ekonomers hemsidor för mera information.