Kontakta en Hankeit

Share page with AddThis

Kontakta studerande – träffa, rekrytera. Som företag har du möjlighet att vara i kontakt med studerande vid Hanken bl.a. genom:

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och rekryteringstillfällen träffar du studerande och kan arbeta för att öka intresset för dig som framtida arbetsgivare. Till alla priser tillkommer moms 24%. Priserna för de olika tjänsterna hittar du i beställningsblanketten. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna. Om kunden säger upp uppdraget, fakturerar Karriärservice priset för det redan utförda arbetet.

Pop-up i aulan
I aulan möter du olika grupper av studerande på väg till föreläsningar, till lunch, till biblioteket, etc.. Vi marknadsför din närvaro i evenemangskalendern och tar hand om de praktiska arrangemangen i huset.

Det är viktigt att ha en genomtänkt innehåll. Enligt feedback från studerande väcker de arbetsgivare mest intresse som erbjuder

  • konkreta råd om CV eller ansökan
  • möjlighet att simulerade intervjuer, eller t.o.m. möjlighet till en riktig intervju
  • chans att träffa Hankens alumner som kan berätta om sitt arbete och jobbansökningsprocesser
  • kaffe och dyl.

Fyll i beställningsblanketten

I Hankens utrymmen
På Hanken kan det ordnas en mängd olika typer av evenemang, allt från seminarier till workshoppar och cocktailpartyn. Var i kontakt med Karriärtjänster för att planera och förverkliga ett evenemang som möter dina behov. Vi hjälper dig också med marknadsföringen av evenemanget (direktutskick, evenemangskalender) till den rätta målgruppen av studernade. Vid behov tar vi emot anmälningar.

Fyll i beställningsblanketten

I eget utrymme
Är det lättare att berätta om arbetsgemenskapen och det faktiska arbetet i era egna lokaler? Vill du presentera för studerande deras eventuella framtida jobb atmosfär, lokaler och kolleger? Vi tar hand om att bjuda in studerande (direktutskick, evenemangskalender) och vid behov tar vi emot anmälningar.

Kostander enligt valda marknadsföringstjänster (se nedan).

Marknadsföringstjänster

Vi erbjuder en arbetsgivare möjligheten att främja synlighet genom en mängd olika marknadsföringskanaler. Priserna för de olika tjänsterna hittar du i beställningsblanketten. Till alla priser tillkommer moms 24%. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna. Om kunden säger upp uppdraget, fakturerar Karriärservice priset för det redan utförda arbetet.

Direktutskick
Via Karriärtjänster är det möjligt att nå studerande direkt! Skicka en annons eller inbjudan direkt till en utvald grupp studerande!

En annons eller inbjudan eller dylikt kan skickas som e-post eller per brev till en på förhand utvald grupp av studenter. Målgruppen kan definieras med ett visst huvudämne, studiernas inledningsår och/eller studiepoäng.

Via oss når du också om du så vill studerande vid Aalto handelshögskola. Vi kan leverera meddelandet inom 3 vardagar från att vi tagit emot beställningen. Då du ordnar ett evenemang i samarbete med Karriärtjänster ingår ingen grundavgift.

Fyll i beställningsblanketten

Evenemangsmarknadsföring
Då du organiserar karriär och rekryteringsevenemang för studerande vid Hanken utanför högskolan, är det möjlighet att marknadsföra evenemanget i Karriärtjänsters elektroniska evenemangskalender.

Fyll i beställningsblanketten

Marknadsföring i Karriärtjänsters nyhetsbrev
Via Karriärtjänster kan du marknadsföra vid sidan om evenemangskalender och platsannonserna, i Karriärtjänsters nyhetsbrev. Det som lämpar sig är allt relaterat till karriär och arbete som inte berör händelser eller platsannonser. T.ex. case tävlingar, arbetsgivare image eller karriärrelaterade enkäter och liknande.             

Fyll i beställningsblanketten

Utdelning av marknadsföringsmaterial 
Vid Karriärtjänsters anslagstavlor i Helsingfors och Vasa är det möjligt att dela ut t.ex. brochyrer eller flyers till studerande. 

Fyll i beställningsblanketten

Kontaktmässor

Knyt kontakter med studerande på någon av Hankens mässor!

Är ert företag intresserat av att komma i kontakt med nya och entusiastiska medarbetare? Delta vid kontaktmässorna, Hanken Network Day och ARENA i Helsingfors eller ContAct i Vasa. Dessa tillfällen är ypperliga för att träffa studerande från Hanken.

Hanken Network Day i Helsingfors
Hanken Network Day är ett forum för nätverkande bland Hankens studerande, representanter från medverkande företag och Hankens undervisande och forskande personal.

Kom med på Hanken Network Day och presentera ditt företag för studerande under en dag och kväll. På Hanken Network Day skapar du nätverk, knyter nya kontakter och förstärker din arbetsgivarimage.

Dagen avslutas med Hanken Network Dinner och speed networking på studentkåren i informella tecken.

ARENA-mässan i Helsingfors
Hankens och Aalto universitetets handelshögskolas gemensamma kontaktmässa, ARENA, ordnas varje år den andra onsdagen i november i handelshögskolans huvudbyggnad.

För mera information kontakta Karriärtjänster eller besök ARENA-mässan hemsidor.

ContAct-mässan i Vasa
ContAct mässan arrangeras årligen i januari, ett samarbete mellan fem universitet och högskolor i Vasa.