Hanken Network Day

Share page with AddThis
Hanken Network Day

Hanken Network Day är ett forum för nätverkande bland Hankens studerande, representanter från medverkande företag och Hankens undervisande och forskande personal. Dagen ordnas varje år på Hanken i Helsingfors den tredje torsdagen i september.

Mer på kommande...

Under tiden kan du se hurudan stämningen var på Hanken Network Day 2016:

Frågor?
Tveka inte att kontakta Karriärtjänster på careerservices@hanken.fi om du har några som helst frågor!

hanken_network_day_2015_19.jpg

företag nätverksbyggande arbetsgivare näringsliv
event