Mentorskap

Share page with AddThis
Mentorskapsprogrammet

Mentorns (alumnens) uppgift är att fungera som vägledare, diskussionspartner, kontaktskapare och inspiratör. Mentorskapsprocessen ger adepten värdefull kunskap som förbereder honom/henne för arbetslivet samtidigt som mentorn kan utvecklas i sin roll som ledare och expert. Målet med mentorskapsprogrammet är att utveckla studerandes professionella och sociala kompetens genom insyn i och kontakter till den bransch hon eller han är intresserad av.

Mentorer sökes för Hankens mentorskapsprogram 

Vill du få nya fräscha idéer och insikter och samtidigt utveckla din egna expertis som mentor? Vi söker Hankenalumner som är intresserade av att fungera som mentorer åt studerande i slutskedet av sina studier!

Rent praktiskt startar programmet i början av hösten med att vi bildar mentor-/adept par och har en första informationsträff i september/oktober. Efter det träffas paren ca. en gång per månad, 1-2 h/gång. Varje mentor-adept par har stor frihet att arrangera sina träffar utgående från egna tidsramar och förutsättningar. Initiativ till träffar och samtalsämnen tas av adepterna. Det ordnas tre gemensamma träffar under programmets gång för att ge teoretiskt stöd för hur genomföra programmet. Programmet avslutas i maj.

Mentorskapet ger adepten värdefull arbetslivsförberedande kunskap samtidigt som även mentorn kan utvecklas i sin roll som ledare eller expert.

Några kännetecken för en god mentor:

  • är beredd att dela med sig av sina erfarenheter, kunnande, tid och kontakter
  • har välutvecklad social intelligens och god kommunikationsförmåga
  • är en bra lyssnare och inspirerar adepten genom att ge ärlig, konstruktiv feedback
  • bidrar med en objektiv synvinkel, så att adeptens förmåga till reflektion och självanalys utvecklas.

Vad får du som mentor ut av programmet?

  • en utmärkt möjlighet att vidga sina erfarenheter och få nya "unga kontakter"
  • en berikande upplevelse och erfarenhet av att följa med och vara delaktig i en ung människas utveckling
  • nya idéer och intryck av hur generation Y tänker och tycker idag
  • utvecklas som ledare, coach och expert

Om du känner att du har ett genuint intresse av att hjälpa unga hankeiter framåt så är du rätt person! Vi söker mentorer både till Helsingfors och till Vasa. 

Mentorskapsprogrammet 2017-2018

Följande mentorskapsprogram kör igång i slutet av september 2017. Anmäl ditt intresse att ställa upp som mentor senast 31.8.2017 genom att fylla i denna blankett. 

alumniverksamhet mentorskap