Hanken Network

Share page with AddThis
Hanken Network

Hanken Network är ett forum för dialog mellan alumner och Hanken. Genom nätverket kan du bevara kontakten till dina studiekamrater och också skapa nya kontakter. Via nätverket bevarar du också kontakten till Hanken. Du får information om vad som händer på högskolan och framför allt information om de aktiviteter och evenemang som arrangeras för alumni.

Hankens alumnnätverk hittar du på www.hankennetwork.fi. Du registrerar dig i nätverket med att klicka på Gå med överst på sidan och sedan följa anvisningarna. Användarnamn och lösenord skickas automatiskt till din e-post.

Här kan du läsa file type icon Registerförklaringen för Hankens alumnregister.

Som medlem av Hanken Network får du ett månatligt elektroniskt alumnbrev och alumntidningen Hanken som utkommer 4 gånger om året. Därför är det viktigt att du uppdaterar din kontaktinformation i nätverket. 

alumniverksamhet nätverksbyggande nätverk