Hanken Expatriate

Share page with AddThis
Hanken Expatriate-tjänsten

Hankens alumner finns utspridda över hela världen och representerar tillsammans närmare 70 länder. Hanken Expatriate-tjänsten (bakom inloggning på Hanken Network) hjälper alumner som bor utomlands att komma i kontakt med andra alumner i samma land. Hanken Expatriate fungerar även som ett stöd för alumner som planerar att flytta utomlands. 

Hanken håller som bäst på med att kartlägga var våra internationella alumner finns och därmed även utvidga Hanken Expatriate-nätverket. Om du bor utomlands och vill engagera dig i nätverket, kontakta då alumni@hanken.fi.

alumner alumniverksamhet nätverk