Hanken Expatriate

Hanken Expatriate nätverket

Hankens alumner finns utspridda över hela världen och representerar tillsammans närmare 70 länder. Hanken Expatriate nätverket hjälper alumner som bor utomlands att komma i kontakt med andra alumner i samma land. Hanken Expatriate fungerar även som ett stöd för alumner som planerar att flytta utomlands. ​​

Vill du bli Hanken Expatriate-kontaktperson för ditt land?

Kontakta alumni@hanken.fi för mer information!