Alumnrådet

Share page with AddThis
Hankens alumnråd

Alumnrådet stiftades år 2003 och dess uppgift är att stöda och utveckla Hankens alumnverksamhet. Rådets medlemmar funderar på teman och intressanta talare för olika alumnseminarier- och evenemang, samt på hur alumnverksamheten kan utvecklas och förbättras. De nominerar nya Hankenambassadörer, som sedan slutligen utses av rektor.

Alumnrådet består av sju alumnmedlemmar från både Helsingfors och Vasa samt en studentkårsrepresentant. Alumnrådet sammanträder sju gånger per år. Mandatperioden är tre år.

Ordförande Paul Taimitarha, styrelseproffs

paul_taimitarha_150.jpg
Paul Taimitarha utexaminerades år 1981 som ekonom från Hanken. Paul var en mycket aktiv medlem i studentkåren och fungerade bl.a. i styrelsen, Casa Nostra, klubbar samt i högskolans fullmäktige och institutionsråd.

Från år 1982 till år 2005 arbetade han för Unilever, Wärtsilä och Fazer och hade förmånen att få jobba med många ledande produkt- och servicebrand inom dagligvaru-, design- och restaurangsektorn. Hans ansvarsområden omfattade bl. a posterna som marknadsförings- och nordisk kategoridirektör samt VD. 2006 -2013 arbetade Paul som managing partner för konsultbolaget Mirror Learning, och 2013-2016 som vd för Leipurin Oy.

Idag är Paul Taimitarha aktiv som styrelseproffs. Han är och har varit aktiv i många andra sammanhang, varav kan nämnas styrelseuppdrag i Markkinointijohdon ryhmä, Börsklubben samt ordförandeskapet i SHS understödsförening.

Inger Aaltonen, Regionchef, YES Österbotten

inger_aaltonen_150.jpg

Inger Aaltonen utexaminerades 1993 från Hanken i Vasa med marknadsföring som huvudämne. Hon var mycket engagerad inom studentföreningen (SSHV) under hela studietiden. Redan före examen blev hon företagare inom konfektionsbranschen och innehade, tillsammans med sin mor, dambeklädnadsaffären Boutique Bibi i Vasa under åren 1990-2010. Vid sidan om företagandet arbetade hon som överassistent i företagsadministration (1994-1995) och som assistent i marknadsföring (1995).

Hösten 2010 återvände hon till Hanken, först en tid som vikarierande universitetslärare i marknadsföring och sedan som näringslivskoordinator (2011-2012). Mellan 2012 och 2014 agerade Inger som förlagschef på Förlagsaktiebolaget Scriptum. Sedan hösten 2014 har Inger jobbat som regionchef inom YES-nätverket, ett nationellt sakkunnignätverk som stöder och fortbildar lärare i företagsamhetsfostran.

Företagande ligger Inger varmt om hjärtat och hon är bland annat mentor i Österbottens företagsmentorer och extern medlem i styrelsen för Kust-Österbottens företagare. Som fullmäktige ledamot i Korsholm sitter hon bland annat med i utvecklingssektionen och näringslivsrådet.

Daniela Ekholm, EPG controller, Microsoft OY

daniela_ekholm_150.jpg

Daniela Ekholm (fd Holmberg) utexaminerades år 2005 från Hanken med redovisning som huvudämne. Från år 2001 till år 2012 har Daniela jobbat för Kolster Oy Ab, KPMG och Novartis som både analytiker och revisor. I mars 2012 började hon jobbet som kontroller för Microsoft, och agerade som Marketing and Operations Controller åren 2014 och 2015. I 2016 jobbade Daniela som ekonomiansvarig på ACO Pharma Oy och studerade inför CGR-examen. Sedan 2017 har Daniela jobbat som EPG controller på Microsoft.

 

Markus Fabricius, vd, Operaria Oy

marcus_fabricius_150.jpg

Markus Fabricius utexaminerades år 2007 från Hanken med en MBA-examen med specialiseringsområdet tjänstemarknadsföring. Under sin karriär har han jobbat inom rederi- och rekryteringssektorn i olika ledarpositioner samt som entreprenör. Från år 2005 till år 2007 var Markus vd för Director’s Cut Oy.

Markus är en erfaren förhandlare och har ingående erfarenhet av bland annat förändringsledarskap. Markus driver rekryteringsbolaget Operaria Oy.

 

Christoffer Rönnblad, marknadsföringsdirektör, McDonald’s Finland

christoffer_ronnblad_150.jpgChristoffer Rönnblad utexaminerades år 2008 från Hanken i Helsingfors med marknadsföring som huvudämne. Från år 2005 till år 2010 har Christoffer arbetat för TBWA\ i rollerna av projektkoordinator, Account Manager och Client Service Director. Från januari 2011 framåt har han jobbat för McDonald’s Finland, var han idag agerar som marknadsföringsdirektör. I positionen svarar han för bland annat bolagets marknadsföring och försäljning samt strategiutveckling.
 

 

Thomas Tallskog, Direktör, Digia Commerce

thomas_tallskog_150.jpg

Thomas Tallskog utexaminerades år 2006 från Hanken i Vasa med företagsledning och organisation som huvudämne. Thomas har sedan 1997 jobbat inom omnikanals e-handel och digital affärsverksamhet. Thomas har grundat och sålt ett flertal bolag och jobbar numera vid Digia som köpte upp Igence år 2016, där Thomas var delägare och VD. Han deltar aktivt i att konsultera och utveckla ett flertal av Finlands ledande e-handlare, både gällande deras verksamhet i Finland men även inom internationalisering.

 

 

Gabriella Tjeder-Kajander, vd, Modernit Klassikot

gabriella_tjeder-kajander_150.jpg

Gabriella Tjeder-Kajander utexaminerades år 1983 från Hanken med företagsledning och organisation som huvudämne. Under sin karriär har hon arbetat bland annat för Franck Media, Galleriet G18 och Helsingfors Segelsällskap r.f. Sedan år 2000 är Gabriella vd och ägare av Modernit Klassikot.

 

 

 

Studeranderepresentant 2017: Karri Lumivirta, SHS Ordförande

karri.jpg

 

Vill du vara i kontakt med någon av alumnrådets medlemmar eller kanske har förslag på kommande medlemmar? Kontakta då Hankens alumnkoordinator på alumni@hanken.fi.