Tidningen Hanken

Tidningen Hanken ger det senaste från Hanken.

Tidskriften HANKEN lyfter fram aktualiteter och expertis från Hanken ur en vinkel som känns relevant även för praktiker. Genom tidningen får du även information om kommande evenemang och en inblick i vad andra Hankenalumner sysslar med idag.

Hanken-tidningen är gratis för och postas till alla Hankenalumner som angett en hemadress till Hanken. Tidningen utkommer fyra gånger per år och har dagsläget en upplaga på över 10 000 exemplar.

Tidningen kan även läsas elektroniskt via Hankens webbplats.

Bild på pärmen av tidskriften Hanken med Henrik Dettmann och Nils Thorvalds

Vill du ha tidningen men får inte hem den?
Kontakta då alumnkoordinator på alumni@hanken.fi eller fyll i din alumnsida.