Ohjelma - program

Keskiviikko / Onsdag 19.8 - Hanken

12.00-18.00 Verkostotapaamiset / Nätverkens träffar

Torstai, päiväohjelma / Torsdag, dagsprogram 20.8 - Hanken

9.30- Ilmoittautuminen ja aamukahvi / Registrering och morgonkaffe

10.15-10.45 Päivien avaus / Välkomstord

 • Rehtorit / Rektorerna, Karen Spens & Veijo Taipalus
 • Opetus- ja kultturiministeriön kansliapäällikkö / Undervisnings- ochkulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen

10.45-11.30 Keynote 1: Professor emeritus Yves Epelboin: "MOOC and avatars: a pedagogical approach for the 21st century" [presentation on slideshare]

11.30-12.30 Lounas / Lunch

12.30-14.00 Rinnakkaissessio 1 / Parallella sessioner 1

14.00-14.30 Kahvi / Kaffe

14.30-16.00 Rinnakkaissessio 2 / Parallella sessioner 2

16.00-16.15 Tauko / Paus

16.15-17.00 Keynote 2: Puheenjohtaja / Ordförande Björn Wahlroos

Torstai, iltaohjelma / Torsdag, kvällsprogram 20.8 - Maanpuolustuskorkeakoulu / Försvarshögskolan

18.30 Kuljetus hotelleilta Santahaminaan / Transport från hotellen till Sandhamn

19.15-19.45 Illan isännän tervetulosanat / Välkomstord och cocktail

19.45-21.30 Illallinen / Middag

21.30- Tanssia ja kuljetus hotelleille / Dans och transport till hotellen

Perjantai / Fredag 21.8 - Maanpuolustuskorkeakoulu / Försvarshögskolan

8.15 Kuljetus hotellilta Santahaminaan / Transport från hotellen till Sandhamn

9.00-10.15 Rinnakkaissessio 3 / Parallella sessioner 3

10.15-10.45 Kahvi / Kaffe

10.45-12.00 Rinnakkaissessio 4 / Parallella sessioner 4

12.00-12.10 Tauko / Paus

12.10-12.40 Keynote 3: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti / Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Sakari Honkamaa

12.40-12.50 Lopetussanat / Slutord

 • Vararehtorit / Prorektorerna, Jyrki Heinonen & Minna Martikainen

12.50-14.00 Lounas / Lunch

13.00-14.00 Bussit lähtevät kohti Helsingin keskustaa / Bussarna avgår mot Helsingfors centrum

Rinnakkaissessiot / Parallellsessioner

Torstai / Torsdag 20.8.

Rinnakkaissessiot 1 / Parallellsessioner 1

Teemasessio 1 / Temasession 1

 • Integrated practice-based mentoring in program level pedagogical development [abstract]
 • Transformations of the relationship between students and teachers in a transnational classroom [abstract]
 • A new interdisciplinary bachelor-level research project course with fully integrated English academic writing support [abstract] [presentation]

Teemasessio 2 / Temasession 2

 • Monitieteinen työelämäprojekti - työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta [tiivistelmä] [esitys]
 • Työssäoppiminen osaksi tekniikan kandidaatin opintoja [tiivistelmä]
 • Svenskspråkigt nätpedagogik-samarbete i huvudstadsregionen [sammanfattning] (siirretty sessio 7:ltä / flyttad från session 7)

Teemasessio 3 / Temasession 3

 • Oivalluksia ja yhteistyötä matematiikkabasaarissa [tiivistelmä]
 • Moderni oppimistila mahdollistaa ongelmalähtöisen oppimisen massaopetuksessa [tiivistelmä]
 • Nyt on vain itsestä kiinni...osaanko käyttää niitä työkaluja! [tiivistelmä]

Teemasessio 4 / Temasession 4

 • Ammattikorkeakouluopettajien digiosaamisen vahvistamisen tuki- ja koulutustarpeet opettajien arvioimana [tiivistelmä] [esitys]
 • Osoita osaamista osaamismerkein - osaamispisteet pelissä ja avoin verkkokurssi [tiivistelmä]
 • DOO or die - oppimisympäristön ketterä kehittäminen [tiivistelmä]

Teemasession 5 / Temasession 5

 • How to teach and learn history creatively and collaboratively? [abstract]
 • Working as a project team: an Academic Writing course for international students redrafted [abstract]
 • Wanted: MOOC pedagogy [abstract]

Työpaja 1 / Workshop 1: Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus? [työpajan tiivistelmä] [verkkokyselyt] [Esitehtävä]

Työpaja 2 / Workshop 2: Opettajien yhteisölliset pedagogiset käytännöt Helsingin yliopiston - Opettajien akatemian merkitys opettajana kehittymiseen [tiivistelmä]

Työpaja 3 / Workshop 3: Integrating working life skills in content-based teaching [abstract] [report] [presentation]

Työpaja 4 / Workshop 4: WeQ Pedagogy - how to teach the unteachable? How to deal with taboos? [abstract]

Työpaja 5 / Workshop 5:Urasuunnitteluryhmä-malli yliopisto-opiskelijan työelämäorientaation tukena [tiivistelmä] [kuvaus]

Rinnakkaissessiot 2 / Parallellsessioner 2

Teemasession 6 / Temasession 6

 • 'Kandipalaute' - Current state of the Finnish national student feedback survey and the results of the in-depth analyses [abstract]
 • Develop teaching of multicultural groups - Get to know the perspective and perceptions of international students [abstract]
 • TIM = The Interactive Material [tiivistelmä] [linkki järjestelmään]

Teemasession 7 / Temasession 7 

(Sessio peruutettu - esitykset siirretty sessio 2:lle ja 9:lle / Sessionen är annullerad - presentationerna har flyttats till session 2 och 9)

Teemasession 8 / Temasession 8

 • Sotatekniikan opetuksen uudistus sotatieteen kandidaatin tutkinnossa [tiivistelmä] [esitys]
 • Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelman uudistaminen Maanpuolustuskorkeakoulussa [tiivistelmä]
 • Aitoa työelämä- ja projektikokemusta osana yliopisto-opintoja [tiivistelmä]

Teemasession 9 / Temasession 9

 • A Tale of Two Courses: Applying a practice oriented and enquiry-based learning approach in a business school master's-level classroom setting [abstract]
 • Working life skills integration in the learning goals of a Bachelor's study program [abstract]
 • eBooks, e-journals, educational videos and social media - how the changing information environment effects library collections and training [abstract] [presentation] (siirretty sessio 7:ltä / flyttad från session 7)

Työpaja 6 / Workshop 6: Opetuksen kehittäminen yliopistoissa - yhteistyöllä laatua opetukseen ja oppimiseen [tiivistelmä]

Työpaja 7 / Workshop 7: Pedagogiset ideamatot- luokanopettajien aikuiskoulutuksen yhteistoiminnallinen oppimiskokonaisuuksien suunnitteluprosessin menetelmä [tiivistelmä]

Työpaja 8 / Workshop 8: Hot topics in supply chain management education [abstract] & (Työpaja 19 / Workshop 19:) Curriculum development in humanitarian logistics [abstract]

Työpaja 9 / Workshop 9: Minkälainen on moderni opetussuunnitelma yliopistossa? [tiivistelmä]

Työpaja 10 / Workshop 10: Historiasta ammattiin. Historianopiskelijoiden työelämätaidot ja uraohjaus Turun yliopistossa [tiivistelmä]

Työpaja 12 / Workshop 12: Matemaattisten STACK -tehtävien laadinta [tiivistelmä]

Perjantai / Fredag 21.8.

Rinnakkaissessiot 3 / Parallellsessioner 3

Teemasessio 10 / Temasession 10

 • Korkeakouludiplomi - opiskelijoiden kokemuksia koulutuskokeilusta [tiivistelmä]
 • Innostavasti ja innostuen - ruotsinopettajat yhteistyössä [tiivistelmä]

Teemasessio 11 / Temasession 11

 • TVT-kummit kumppaneina opetuksen kehittämisessä yliopistossa [tiivistelmä]
 • Yliopistojen opintohallinnon yhteistyö [tiivistelmä]

Teemasessio 12 / Temasession 12

 • Käänteinen oppiminen ylemmän ammattikorkeakouluopiskelun uudistajana [tiivistelmä]
 • Vuorovaikutteista ja käänteistä oppimista massakurssilla? Case:na Aalto-yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikka -kurssi [tiivistelmä] [esitys]

Teemasessio 13 / Temasession 13

 • Flexibelt lärande för att utveckla Försvarshögskolans utbildningsmiljö [sammanfattning]
 • From flop to flipped - A course transformation [abstract]

Teemasessio 14 / Temasession 14

 • Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture [abstract] [presentation]
 • 'Exchanging research ideas Nhunggabarra style' - A sharing exercise based on Australian Aborginal traditions [abstract]

Työpaja 11 / Workshop 11: Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa [tiivistelmä] [tulokset]

Työpaja 13 / Workshop 13: Opintojakson metodiikka ja rakenne - aktivointia ja sitouttamista käytännössä [tiivistelmä]

Työpaja 14 / Workshop 14: Miten vahvistaa tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä massayliopistossa? [tiivistelmä]

Työpaja 15 / Workshop 15: Uraseurantatiedon hyödyntäminen opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä [tiivistelmä]

Erikoistyöpaja / Specialworkshop: Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajakoulu [tiivistelmä]

Rinnakkaissessiot 4 / Parallellsessioner 4

Teemasessio 15 / Temasession 15

 • Koulutuksen johtaminen on yhteistyötä - Koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden valmennus Oulun yliopistossa vuonna 2015 [tiivistelmä] [esitys]
 • Raitiotien seisakkeet - monialainen suunnitteluprosessi opintojakson aiheena [tiivistelmä]

Teemasessio 16 / Temasession 16

 • Yliopisto-opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimista edistävät pedagogiset käytännöt [tiivistelmä]
 • Rohkeutta tehdä asioita monella tavalla - Opettajan koulutusta kielileirillä [tiivistelmä]

Teemasessio 17 / Temasession 17

 • Comparing student feedback of practice-based product design courses for industrial design and multidisciplinary student groups [abstract]
 • Facilitating multidisciplinary collaboration and teamwork in doctoral studies: opportunities and challenges [abstract]

Teemasessio 18 / Temasession 18

 • "Ei koulua vaan elämää varten" - työelämäyhteyksiä ja -taitoja ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoille [tiivistelmä]
 • Säikeitä tutkivan oppimisen ja kokemuksen sanoittamisesta [tiivistelmä]

Teemasessio 19 / Temasession 19

 • Opiskelijakeskeisesti - tenttiakvaariopedagogiikkaa [tiivistelmä]
 • Järjestelmäkehitystä kansallisella konsortioyhteistyöllä: Exam! [tiivistelmä]

Työpaja 16 / Workshop 16: Peda-forumin toiminnan uudistaminen: yliopisto- ja korkeakoulurajat ylittävää yhteistyötä etsimässä! [tiivistelmä]

Työpaja 17 / Workshop 17: "Katse perutuspeilistä tuulilasiin" - Oppijan polun palautejärjestelmän kehittämishanke Metropolia Ammattikorkeakoulussa [tiivistelmä]

Työpaja 18 / Workshop 18: Monitieteellisen projektikurssin haasteet ja ratkaisut - Voidaanko turvata korkeatasoinen tieteeseen perustuva opetus partnerin avulla? [tiivistelmä]

pedaforum_2015_edit2.jpg