Illallinen

Illallinen järjestetään Maanpuolustuskorkeakoululla torstaina 20.8. kello 19.15 alkaen.Santahaminaan on yhteiskuljetuksen hotelleilta kello 18.30 ilmoittautujalistan mukaisesti. Pukeutumiskoodi on palveluspuku (sotilaat) tai smart casual (siviilit).

Middag

Konferensmiddagen arrangeras på Försvarshögskolan torsdag 20.8 och inleds med välkomstord kl. 19.15.Det kommer att gå transporter från hotellen till Sandhamn kl. 18.30 i enlighet med deltagarlistan.Klädkoden är visituniform (militärer) eller smart casual (civila)

pedaforum_2015_edit2.jpg