Valeriia Chernikova

Valeriia Chernikova

Titel: 
Doctoral Student
Title: 
Doctoral Student
E-post: 
valeriia.chernikova@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Marketing (Helsinki)

Enhet/ämne:

Marknadsföring (Helsingfors)

Education

Master of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Hanken School of Economics, Finland, 2018

Utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2018

Marketing Analytics

Unstructured Data Usage in Marketing Analytics