Tua Hindersson-Söderholm

Tua Hindersson-Söderholm

Titel: 
Bibliotekschef
Title: 
Library Director
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1408
Intern telefon: 
408
E-post: 
tua.hindersson-soderholm@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Job tasks:

Management and administration
Development and projects 
Library co-operation networks
Library statistics
Acqusitions (online material)

Arbetsuppgifter:

Ledning och administration
Utveckling och projekt 
Konsortier och bibliotekssamarbete
Nationell biblioteksstatistik
Anskaffning (elektroniska resurser)