Synnöve Brita Bäckström

Synnöve Brita Bäckström

Titel: 
Timanställd, övrig personal
Title: 
Non-permanent staff
E-post: 
synnove.backstrom@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Study Services (Helsinki)

Enhet/ämne:

Studieservice (Helsingfors)