Saara Bergman

Saara Bergman

Titel: 
Timanställd, övrig personal
Title: 
Non-permanent staff
E-post: 
saara.bergman@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Communication and PR (Helsinki)

Enhet/ämne:

Kommunikation och PR (Helsingfors)