Personer Karen Spens

Karen Spens

Title

Rektor

Mobile phone

+358 50 564 3742

Hanken room

A203

Department

Rektorsämbetet (Helsingfors)

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2001

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2020.
Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.
Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av Assurance of Learning-processen vars syfte är att förbättra studenternas inlärning.

To the research database
Identifying challenges in humanitarian logisticsInternational Journal of Physical Distribution & Logistics Managementvol. 39no. 6pp. 506-528DOI: https://doi.org/10.1108/09600030910985848
Beyond business logistics: NOFOMA 2008: Part 1International Journal of Physical Distribution & Logistics Managementvol. 38pp. 740-742
Stakeholder response to future changes in the reverse supply chainInternational Journal of Logistics Systems and Managementvol. 2no. 2pp. 160-176DOI: https://doi.org/10.1504/IJLSM.2006.009557