Personer Karen Spens

Karen Spens

Title

Rektor

Mobile phone

+358 50 564 3742

Hanken room

A203

Department

Rektorsämbetet (Helsingfors)

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2001

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2020.
Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.
Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av Assurance of Learning-processen vars syfte är att förbättra studenternas inlärning.

Senaste publikationer
Peter Tatham, Graham Heaslip, Karen Spens2018,'Technology meets humanitarian logistics: a view on benefits and challenges',pp. 76-97.
Mohammad Moshtari, Gyöngyi Kovacs, Karen Spens2018,'Introduction to the Handbook',pp. xxiii-xxxvii.https://doi.org/10.1057/978-1-137-59099-2
Gyöngyi Kovacs, Karen Spens, Nezih Altay, Graham Heaslip, Peter Tatham, Alain Vaillancourt2018,'Innovation in Humanitarian Supply Chains',
David B. Grant, Gyöngyi Kovacs, Karen Spens2018,'Questionable research practices in academia: antecedents and consequences',European Business Review,vol. 30,no. 2,pp. 101-127.https://doi.org/10.1108/EBR-12-2016-0155
David B. Grant, Karen Spens, Dan-Cristian Dabija, Claudia Colicchia, Alessandro Creazza, Bernd Philipp, Raluca Babut2017,'Expectations of Millennial consumers regarding online shopping and fulfilment',pp. 356-363.
Ira Haavisto, Gyöngyi Kovacs, Karen Spens2017,'Nödhjälpen är den mest flexibla försörjningskedjan',Ekonomiska Samfundets Tidskrift,vol. 2017,pp. 44-49.
Ira Haavisto, Gyöngyi Kovacs, Karen Spens2016,'Supply Chain Management for Humanitarians: Tools for Practice',
Ira Haavisto, Gyöngyi Kovacs, Karen Spens2016,'Introduction',pp. 3-19.