Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Titel: 
Universitetslärare i finska
Title: 
Lecturer
Arbetsrum: 
V336
E-post: 
johanna.dahlin@hanken.fi
Postadress: 
PB 287
65101
Vasa

Kurser 2018-2019