Jennifer Finnilä

Jennifer Finnilä

Titel: 
Koordinator för Helsingforsalliansen
Title: 
Coordinator of the Helsinki Alliance
Mobiltelefon: 
+358 50 564 5614
Arbetsrum: 
C204
E-post: 
jennifer.finnila@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Admissions and Student Recruitment (Helsinki)

Enhet/ämne:

Antagning och studentrekrytering (Helsingfors)

Office hours:
Mon.-Thu. 9-14
Mottagningstid:
må-to 9-14
Job tasks:
  • Secretary and administrator for the Management and Coordination teams of the alliance
  • Plans and coordinates student recruitment events (Högskoledagarna, Saco)
  • Coordinates the activities of the different task groups within the alliance
  • Develops, coordinates and carries out the marketing activities of the alliance
Arbetsuppgifter:
  • Sekreterare och handläggare för alliansens styrgrupp och koordineringsgrupp
  • Planerar och koordinerar studentrekryteringsevenemang (Högskoledagarna, Saco)
  • Koordinerar de olika arbetsgruppernas verksamheter
  • Utvecklar, koordinerar och verkställer Helsingforsalliansens marknadsföringsaktiviteter