Dhanay Cadillo Chandler

Dhanay Cadillo Chandler

Titel: 
Timlärare, ansvarslärare
Title: 
Non-permanent teacher, examiner
E-post: 
dhanay.cadillo@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Commercial Law (Helsinki)

Enhet/ämne:

Handelsrätt (Helsingfors)