Charlotta Niemistö

Charlotta Niemistö

Titel: 
Projektledare
Title: 
Projektledare
Mobiltelefon: 
+358 40 524 4088
Arbetsrum: 
F 1.18
E-post: 
charlotta.niemisto@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Management and Organisation (Helsinki)

Enhet/ämne:

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Education

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Hanken School of Economics, Finland, 2012

Utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2012