Camilla Wardi

Camilla Wardi

Titel: 
Chef för näringslivsrelationer och samverkan
Title: 
Head of Fundraising and Donor Relations
Mobiltelefon: 
+358 40 560 5964
Intern telefon: 
337
E-post: 
camilla.wardi@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

External Relations (Helsinki)

Enhet/ämne:

Enheten för externa relationer (Helsingfors)

Job tasks:
  • Leads the team which develops Hanken's alumni activities, fundraising, career services and corporate relations
  • Responsible for the communication regarding the team's business areas
  • Responsible for the relationship with Hanken's donors
  • Contact person to authorities responsible for fundraising licenses, tax deductions and matched funding
Arbetsuppgifter:
  • Leder teamet som utvecklar Hankens alumnverksamhet, fundraising, karriärtjänster och näringsrelationer
  • Ansvarar för kommunikation gällande teamets verksamhetsområden
  • Ansvarar för relationsarbetet med Hankens donatorer
  • Kontaktperson till myndigheter med ansvar för penninginsamlingstillstånd, skatteavdrag samt medfinansiering