Barbara Cavonius

Barbara Cavonius

Titel: 
Publikationssekreterare
Title: 
Publications Secretary
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1376
Intern telefon: 
376
Arbetsrum: 
014
E-post: 
barbara.cavonius@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Arbetsuppgifter:

Publicering av högskolans publikationsserier (doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, working papers)

Publiceringsrådgivning