Hankens styrkeområden inom forskning

Hankens styrkeområden 2019–2023

Hanken har sedan 1994 utsett styrkeområden för forskning och utbildning för fem år i taget. Ett styrkeområde definieras som ett forskningsområde där forskningen är internationellt konkurrenskraftig. Styrkeområdena har en prioriterad ställning när det gäller högskolans forskningsmässiga satsningar och utnämns av högskolans styrelse för fem år i taget.

Styrkeområden 2019–2023