Hanken Green Office

Arkadiabyggnaden i Helsingfors
Hankens, Svenska handelshögskolans, miljöambitioner går ut på att minska och minimera de skador vi orsakar miljön och därmed handla på ett övergripande ekologiskt sätt i växelverkan med miljön.
Vi använder WWF: s Green Office som EMS.

Mer information på engelska webbsidan!

För mer information, kontakta Green Office på Hanken, hankengreen@hanken.fi