Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter till HR

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också ta kontakt via uppgifterna nedan:

Elina Stadigh, personalchef (tel. 299)

 • Arbetsgivare (tillsammans med rektor och förvaltningsdirektören)
 • Utveckling av HR-funktionen
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander, personalplanerare (tel. 574)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Statistik och rapportering
 • Kontaktperson för Terveystalo

Heidi Sten, personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid olycksfall i arbetet och pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Sara Braskén, HR-assistent (tel. 393)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen ESS (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas)
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar: Kristina Wallin (Vasa) (tel. 713)