Marknadsföring och kommunikation

Marknadsföring av kommunikation

Marknadsföring och kommunikation

 

Marknadsföring och kommunikation

 

Inom teamet för marknadsföring och kommunikation arbetar fem personer med följande uppgifter:

 • Intern och extern kommunikation
 • Studentrekrytering
 • Webbutveckling och innehållsproduktion
 • Social media
 • Produktion av tryckt och digitalt marknadsföringsmaterial

 

Kommunikationschef Marlene Günsberg 

 • Helhetsansvar för Hankens kommunikation
 • Producerar och publicerar pressmeddelanden
 • Koordinerar och verkställer intern kommunikation (internt veckobrev, personalnyheter etc)
 • Producerar nyheter och inslag för Hankens webbplats
 • Ansvarar för produktionen av Hankens årsberättelse och Hanken Newsletter

Marknadsföringskoordinator Natalia Boltovskaya

 • Utvecklar och verkställer Hankens marknadsföring och synlighet i Ryssland
 • Stöder Hankens internationella marknadsföring
 • Ansvarar för layout-arbete av Hankenmaterial (annonser, broschyrer, flyers, planscher etc)

Koordinator för online-marknadsföring

 • Utvecklar, följer upp och analyserar Hankens synlighet på nätet (sökmotoroptimering, AdWords, webbtrafik)
 • Producerar digitalt marknadsföringsmaterial (banners, video, e-post)
 • Deltar i utvecklingen och verkställer Hankens kommunikation i sociala medier

Koordinator för webbutveckling Jessica Finnilä

 • Uppdaterar information i Info-TV (Hfors och Vasa)
 • Uppdaterar innehåll, nyheter och kalenderhändelser samt laddar upp dokument och bilder på Hankens webbplats
 • Uppdaterar Hankens dokumentbotten

Koordinator för Helsingforsalliansen Jennifer Finnilä

 • Sekreterare och handläggare för alliansen styrgrupp och koordineringsgrupp
 • Planerar och koordinerar studentrekryteringsarrangemang (Högskoledagarna, SACO)
 • Koordinerar de olika arbetsgruppernas verksamheter

Assistent Saara Bergman

 • Stöder verksamheten på enheten

 

 

kommunikation marknadsföring personal