Externa relationer och kommunikation

Hankens enhet för externa relationer består av 14 personer som tillsammans ansvarar för Hankens marknadsföring och kommunikation, näringslivs- och alumnrelationer samt fundraising. Till enheten hör även koordinatorn för Helsingforsalliansen.

Marknadsföring och kommunikation

Samverkan och näringslivsrelationer

 

Marknadsföring och kommunikation

Inom teamet för marknadsföring och kommunikation arbetar fem personer med följande uppgifter:

 • Intern och extern kommunikation
 • Studentrekrytering
 • Webbutveckling och innehållsproduktion
 • Social media
 • Produktion av tryckt och digitalt marknadsföringsmaterial

 

Kommunikationsansvarig Marlene Günsberg 

 • Producerar och publicerar pressmeddelanden
 • Koordinerar och verkställer intern kommunikation (internt veckobrev, personalnyheter etc)
 • Producerar nyheter och inslag för Hankens webbplats
 • Ansvarar för produktionen av Hankens årsberättelse och Hanken Newsletter

Marknadsföringskoordinator Natalia Boltovskaya

 • Utvecklar och verkställer Hankens marknadsföring och synlighet i Ryssland
 • Stöder Hankens internationella marknadsföring
 • Ansvarar för layout-arbete av Hankenmaterial (annonser, broschyrer, flyers, planscher etc)

Koordinator för online-marknadsföring Lukas Lundin

 • Utvecklar, följer upp och analyserar Hankens synlighet på nätet (sökmotoroptimering, AdWords, webbtrafik)
 • Producerar digitalt marknadsföringsmaterial (banners, video, e-post)
 • Deltar i utvecklingen och verkställer Hankens kommunikation i sociala medier

Koordinator för webbutveckling Jessica Finnilä

 • Uppdaterar information i Info-TV (Hfors och Vasa)
 • Uppdaterar innehåll, nyheter och kalenderhändelser samt laddar upp dokument och bilder på Hankens webbplats
 • Uppdaterar Hankens dokumentbotten

Koordinator för Helsingforsalliansen Jennifer Finnilä

 • Sekreterare och handläggare för alliansen styrgrupp och koordineringsgrupp
 • Planerar och koordinerar studentrekryteringsarrangemang (Högskoledagarna, SACO)
 • Koordinerar de olika arbetsgruppernas verksamheter

Assistent Saara Bergman

 • Stöder verksamheten på enheten

Samverkan och näringslivsrelationer

Inom näringsglivsteamet jobbar sju personer med följande verksamheter:

 • Fundraising
 • Alumnverksamhet
 • Näringslivsrelationer
 • Hankens partnerprogram
 • Karriärtjänster

Chef för Samverkan och näringslivsrelationer Camilla Wardi

 • Leder och utvecklar Hankens alumniverksamhet, fundraising, karriärtjänster och näringsrelationer
 • Ansvarar för kommunikationen gällande teamets verksamhetsområden
 • Kontaktperson till myndigheter med ansvar för penninginsamlingstillstånd, skatteavdrag samt donationsmatchning.

Alumnkoordinator Mira Aarnivuo

 • Planerar och verkställer Hankens alumnverksamhet samt evenemang för alumner (Hankendagen, internationella alumndagar och alumnevenemang i Helsingfors)
 • Producerar det elektroniska alumnbrevet och exchange letter
 • Administrerar alumninformationen på webben och alumnkontaktuppgifter

Näringslivsplanerare Nikoline Stenman-Möller

 • Utvecklar och koordinerar Hankens samarbete och kontakter med näringslivet
 • Koordinerar verksamheten inom Hankens partnerprogram och är huvudkontakt till partnerföretagen
 • Arrangerar evenemang och aktiviteter avsedda för företag

Näringslivskoordinator Minna Kullas (Vasa)

 • Arrangerar alumn- och partnerevenemang i Vasa
 • Koordinerar näringslivskontakterna och partnerverksamheten för Hanken i Vasa
 • Deltar som Hankens representant i olika samarbetsorganisationer i Vasa

Karriärplanerare Susanna Paul

 • Leder och utvecklar Hankens karriärtjänster
 • Rådgör vid karriärrelaterade förfrågningar och stöder studerande i deras karriärval genom att verkställa karriärrelaterade seminarier och evenemang för studerande (case workshops, företagspresentationer, mentorevenemang, intensivdagar, Working breakfasts etc)
 • Marknadsför och informerar om karriärtjänsters verksamhet (anslagstavla, webb, veckoutskick) och skapar material för detta
 • Administrerar och ansvarar för Hankens praktikprogram för både nationella och internationella studerande
 • Ansvarar för placerings- och karriäruppföljningen av alumner
 • Hankens kontaktperson i Aarresaari-konsortiet, ARENA-mässan​​​​​, Hanken Network Day och för företag som vill vara i kontakt med Hankens studerande genom riktade utskick och sökningar i databasen

Karriärplanerare Ann-Christine Hemming (Vasa)

 • Planerar, marknadsför, informerar och verkställer Karriärtjänsters verksamhet
 • Personlig rådgivning vid karriärrelaterade förfrågningar
 • Stöder studerande i deras karriärval genom att ordna karriärrelaterade seminarier och evenemang såsom företagspresentationer, Working breakfasts, jobbsökarkurser etc.
 • Planerar, koordinerar och verkställer Mentorskapsprogram
 • Informerar om praktikmöjligheter
 • Är även den som handhar Hankens Öppna universitet i Vasa

Assistent Melina Weckman

 • Stöder verksamheten på enheten

 

 

kommunikation marknadsföring personal