Externa relationer och kommunikation

Hankens enhet för externa relationer består av 14 personer som tillsammans ansvarar för Hankens marknadsföring och kommunikation, näringslivs- och alumnrelationer samt fundraising. Till enheten hör även koordinatorn för Helsingforsalliansen.

Externa relationer och kommunikation

Marknadsföring och kommunikation

Näringslivs- och alumnrelationer

Fundraising

Enheten leds av direktör.

 • Leder och utvecklar Hankens interna och externa kommunikation
 • Ansvarar för mediakontakter och PR-aktiviteter
 • Ansvarar för Hankens varumärke och grafiska profil
 • Leder och utvecklar Hankens näringslivskontakter, karriärtjänster och fundraisingaktiviteter
 • Fungerar som chefredaktör för Hanken-tidningen

Marknadsföring och kommunikation

Inom teamet för marknadsföring och kommunikation arbetar fem personer med följande uppgifter:

 • Intern och extern kommunikation
 • Studentrekrytering
 • Webbutveckling och innehållsproduktion
 • Social media
 • Produktion av tryckt och digitalt marknadsföringsmaterial

Marknadsföringschef Hanna Donner

 • Chef för marknadsföringsteamet
 • Planerar, utvecklar, koordinerar och verkställer Hankens nationella och internationella marknadsföringsaktiviteter
 • Ansvarar för tillämpning av Hankens grafiska profil
 • Kontaktperson för materialproduktion
 • Ansvarar för produktionen av Hanken Newsletter
 • Kontakt till översättare och språkgranskning

Informatör Marlene Günsberg 

 • Producerar och publicerar pressmeddelanden
 • Koordinerar och verkställer intern kommunikation (internt veckobrev, personalnyheter etc)
 • Producerar nyheter och inslag för Hankens webbplats
 • Ansvarar för produktionen av Hankens årsberättelse och Hanken Newsletter

Marknadsföringsassistent Natalia Boltovskaya

 • Utvecklar och verkställer Hankens marknadsföring och synlighet i Ryssland
 • Stöder Hankens internationella marknadsföring
 • Ansvarar för layout-arbete av Hankenmaterial (annonser, broschyrer, flyers, planscher etc)

Koordinator för online-marknadsföring Lukas Lundin

 • Utvecklar, följer upp och analyserar Hankens synlighet på nätet (sökmotoroptimering, AdWords, webbtrafik)
 • Producerar digitalt marknadsföringsmaterial (banners, video, e-post)
 • Deltar i utvecklingen och verkställer Hankens kommunikation i sociala medier

Webbmaster (Vasa)

 • Uppdaterar information i Info-TV (Hfors och Vasa)
 • Uppdaterar innehåll, nyheter och kalenderhändelser samt laddar upp dokument och bilder på Hankens webbplats
 • Uppdaterar Hankens dokumentbotten
 • Fotografering i Vasa och bildhantering

Koordinator för Helsingforsalliansen Jennifer Finnilä

 • Sekreterare och handläggare för alliansen styrgrupp och koordineringsgrupp
 • Planerar och koordinerar studentrekryteringsarrangemang (Högskoledagarna, SACO)
 • Koordinerar de olika arbetsgruppernas verksamheter

Näringslivs- och alumnrelationer

Inom näringsglivsteamet jobbar sju personer med följande verksamheter:

 • Alumnverksamhet
 • Näringslivskontakter
 • Hankens partnerprogram
 • Karriärtjänster

Chef för näringslivsrelationer och karriärtjänster Erik Lund

 • Chef för näringslivsteamet
 • Leder och utvecklar Hankens näringsglivsrelationer, alumnverksamhet och karriärtjänster
 • Stöder studerande i deras karriärval genom rådgivning och personanalyser
 • Ansvarar för Hankens praktikprogram för både nationella och internationella studerande
 • Ansvarar för Hankens mentorskapsprogram
 • Ansvarar för placerings- och karriäruppföljningen av alumner
 • Hankens kontaktperson i Aarresaari-konsortiet

Alumnkoordinator Nathalie Edman-Koskell (Tjänstledig)

Alumnkoordinator Mira Aarnivuo

 • Planerar och verkställer Hankens alumnverksamhet samt evenemang för alumner (Hankendagen, internationella alumndagar och alumnevenemang i Helsingfors)
 • Producerar det elektroniska alumnbrevet och exchange letter
 • Administrerar alumninformationen i alumnportalen Hanken Network
 • Huvudkontakt till alumnrådet och Hankenambassadörerna

Koordinator för näringslivssamarbete

 • Utvecklar och koordinerar Hankens samarbete och kontakter med näringslivet
 • Koordinerar verksamheten inom Hankens partnerprogram och är huvudkontakt till partnerföretagen
 • Arrangerar evenemang och aktiviteter avsedda för företag (Hanken Business Forum, Hanken Network Day, Campus Day)

Näringslivskoordinator Minna Kullas (Vasa)

 • Arrangerar alumn- och partnerevenemang i Vasa
 • Koordinerar näringslivskontakterna och partnerverksamheten för Hanken i Vasa
 • Deltar som Hankens representant i olika samarbetsorganisationer i Vasa

Rekryteringskoordinator Susanna Paul

 • Marknadsför och informerar om Karriärtjänsters verksamhet (anslagstavla, webb, veckoutskick) och skapar material för detta
 • Verkställer kurser och evenemang för studerande (case workshops, mentorevenemang, Working breakfasts etc)
 • Administrerar Hankens praktikprogram
 • Kontaktperson för Hanken Network Day
 • Kontaktperson för företag som vill vara i kontakt med Hankens studerande genom riktade utskick och sökningar i databasen
 • Kontaktperson för ARENA-mässan

Planerare Ann-Christine Hemming (Vasa)

 • Planerar och verkställer Karriärtjänsters verksamhet i Vasa
 • Sköter studentrådgivningen i Vasa
 • Verkställer praktikprogrammet och mentorskapsprogrammet i Vasa

Assistent Majken Stenberg

 • Stöder verksamheten på enheten

Fundraising och donatorrelationer

Inom fundraising arbetar en person med ansvarar för den löpande medelinsamlingsverksamheten. Under insamlingskampanjer får verksamhet stöd av ytterligare en person.

Fundraisingchef Camilla Wardi

 • Leder och utvecklar fundraisingverksamheten
 • Ansvarar för relationsarbetet med tidigare samt potentiella donatorer
 • Ansvarar för kommunikationen om fundraising
 • Planerar och verkställer donatorsammankomster
 • Kontaktperson till myndigheter med ansvar för penninginsamlingstillstånd, skatteavdrag samt donationsmatchning.

 

kommunikation marknadsföring personal