Enheten för internationella ärenden och externa relationer

Enheten för internationella ärenden och externa relationer ansvarar för och utvecklar processerna för Hankens internationalisering, näringslivssamverkan, externa relationer och inkubatorverksamhet

Vi arbetar i fyra team: Internationella partnerskap och mobilitet, Internationellt kvalitetsarbete, Externa relationer, och Hanken Business Lab. Länkarna nedan ger dig information om varje teams aktiviteter och kontaktuppgifter.

 

Internationella partnerskap och mobilitet

Internationellt kvalitetsarbete

Externa relationer

Hanken Business Lab

 

Kontaktuppgifter:


Enhetens direktör
ED Maj-Britt Hedvall
maj-britt.hedvall(at)hanken.fi, tfn +358 50 5643 776

Avdelningssekreterare
Marina Lindberg
marina.lindberg(at)hanken.fi tfn +358 40 3521 504
 

Besöksadress: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Postadress:
Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Adress för kurirpost:
Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel: +358 29 431 3000

forskningscentra internationellt samarbete