Enheten för internationella ärenden och externa relationer

Enheten för internationella ärenden och externa relationer ansvarar för och arbetar med Hankens internationalisering, näringslivssamverkan, externa relationer och inkubatorverksamhet

Vi arbetar i fyra team. Länkarna nedan ger dig information om teamens aktiviteter och kontaktuppgifter.

Internationella partnerskap och mobilitet

Internationellt kvalitetsarbete

Externa relationer

Hanken Business Lab

Enhetens direktör

ED Maj-Britt Hedvall
maj-britt.hedvall(at)hanken.fi, tfn +358 50 5643 776

Besöksadress: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Postadress:
Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Adress för kurirpost:
Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel: +358 29 431 3000

forskningscentra internationellt samarbete