Teamet för externa relationer

Teamet för externa relationer

Externa relationer

Inom teamet för externa relationer fungerar följande verksamheter:

Teamet för externa relationer

Camilla Wardi, FK & EMBA

Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi(at)hanken.fi
Tfn +358 40 560 5964

Mira Aarnivuo, EM

Alumnkoordinator
mira.aarnivuo(at)hanken.fi
Tfn +358 50 552 7271

Nikoline Stenman-Möller, EM

Näringslivsplanerare
nikoline.stenman-moller(at)hanken.fi
Tfn +358 40 352 1380

Minna Kullas, PM

Näringslivskoordinator (Vasa)
minna.kullas(at)hanken.fi
Tfn +358 50 535 0197

Jannica Renman, PM

Fundraising- och näringslivskoordinator
jannica.renman(at)hanken.fi
Tfn +358 (0)50 401 8394

Susanna Paul, FM

Karriärplanerare
susanna.paul(at)hanken.fi
Tfn +358 40 352 1539

Ann-Christine Hemming, PK

Karriärplanerare (Vasa)
ann-christine.hemming(at)hanken.fi
Tfn +358 50 592 5972

Melina Weckman, EK

Assistent
melina.weckman(at)hanken.fi