Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter till HR

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också kontakta oss direkt:

Elina Stadigh, direktör (tel. 299)

 • Arbetsgivare (tillsammans med rektor)
 • Direktör för enheten för forsknings- och universitetsservice
 • Utveckling av HR-funktionen
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander, personalplanerare (tel. 574)

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Heidi Sten, personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Sara Braskén, HR-assistent (tel. 393)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen ESS (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar och vid olyksfall: Kristina Wallin (Vasa) (tel. 713)

Personer

Jurist

+358 40 731 6397

anja.hongelin@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Direktör för forsknings- och universitetsservice

+358 40 352 1299

elina.stadigh@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

HR Koordinator

+358 40 352 1214

heidi.sten@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Forskningsombud

jaana.kokkonen@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Personalplanerare

+358 40 352 1574

jenny.elander@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Stipendieombud

+358 40 352 1235

jenny.lunden-morris@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Byråchef

+358 50 358 0894

kristina.wallin@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Vasa)

Forskningsombud

+358 40 352 1286

malin.wikstedt@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

HR-assistent

+358 40 352 1393

sara.brasken@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Avdelningssekreterare

+358 50 528 3683

susanne.holmstrom@hanken.fi

Personaladministration och forskningsservice (Vasa)