Datacentralens personal

Anställda vid datacentralen i Helsingfors och Vasa.

För helpdesk och hjälp se IT-tjänster!

personal