Forskarutbildning

Vi är en del av Centret för forskning och internationella ärenden. Centret främjar och stöder Svenska handelshögskolans forskning, internationalisering, forskarutbildning och internationella kvalitetsarbete.

 

Teamet för forskarutbildning stöder Hankens forskarstuderande och deras handledare i att producera doktorsavhandlingar av hög internationell kvalitet.

Detta gör vi genom att ge ut information om Hankens forskarskola, administrera antagningsprocessen till forskarskolan, ge stöd och information åt antagna forskarstudenter och deras handledare, samt bidra till att kontinuerligt utveckla och främja högskolans forskarutbildning som helhet. Detta inbegriper också att följa upp finansieringen för forskarstudierna, vägleda doktorander och handledare i slutskedet av studierna, samt agera aktivt i nationella och internationella nätverk för forskarutbildning.

Därtill producerar vi statistik om, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.

Kontakt: doctoral.studies@hanken.fi

Anu Helkkula, ED

Chef för forskningsservice, Direktör för Hankens forskarskola
Tfn +358 40 3521 347

Anna von Bonsdorff, FM

Koordinator för forskarutbildningen
e-post: doctoral.studies(at)hanken.fi
Tfn +358-40 3521 282

Marianne Dingstad Cambier, PM

Stipendieombud
e-post: stipendieombud(at)hanken.fi
Tfn +358-40 3521 375
 

forskning forskarskolor doktorandutbildning