Internationellt kvalitetsarbete

Vi stöder, främjar och utvecklar Hankens internationella kvalitetsarbete. Vi arbetar med internationella institutionella ackrediteringar och rankningar samt utvecklar processer i anslutning till dessa.

Kontakt: iqa(at)hanken.fi

Maj-Britt Hedvall, ED

Direktör, Centret för forskning och internationella ärenden
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 50 5643 776

Sandra Eriksson, PM

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 526

Viveka Ekholm, EM

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 353

kvalitetssäkring ackreditering