Internationellt kvalitetsarbete

Internationellt kvalitetsarbete, kontaktuppgifter

Vi stöder, främjar och utvecklar Hankens internationella kvalitetsarbete. Vi arbetar med internationella institutionella ackrediteringar och rankningar samt utvecklar processer i anslutning till dessa.

Kontakt: iqa(at)hanken.fi

Maj-Britt Hedvall, ED

Direktör, Centret för forskning och internationella ärenden
Associate Dean, internationalisering
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 50 5643 776

Viveka Ekholm, EM

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 353

Sandra Eriksson, PM (tjänstledig)

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi

kvalitetssäkring ackreditering