Internationella partnerskap och mobilitet

Vi är en del av Centret för forskning och internationella ärenden. Centret främjar och stöder Svenska handelshögskolans forskning, internationalisering, forskarutbildning och internationella kvalitetsarbete.

 

Som teamet för Internationella partnerskap och mobilitet har vi följande uppgifter och ansvarsområden:

  • Vi välkomnar initiativ från internationella forskare och potentiella partners som vill knyta kontakt och samarbeta med Hanken inom forskning och utbildning eller besöka Hanken.
  • Vi utvecklar och stöder Hankens internationella aktiviteter och nätverk. Vi ansvarar för utbytesprogrammet, internationella partnerskap samt aktiviteterna inom Erasmus+ och Nordplus programmen.
  • Vi stöder inkommande utbytesstuderande från samarbetsuniversiteten världen över inför resan till Finland och under studierna vid Hanken samt har ett aktivt samarbete med våra partners utöver studentutbytet. Eftersom Hanken uppmuntrar sina studenter att studera utomlands stöder vi dem i alla skeden av utbytesstudierna.

Kontakt:

Inkommande utbytesstuderande: incoming.mobility(at)hanken.fi

Utgående utbytesstuderande: outgoing.mobility(at)hanken.fi

Generell information: international(at)hanken.fi

Johanna Julin Lilius, PM

Chef för utbytesprogrammet
Samarbetsavtal, Erasmus+
johanna.lilius(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 239

Towa Blomqvist, EM

Internationell koordinator (inkommande utbytesstudenter)
incoming.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 312

Janina Lygdman, PM

Internationell koordinator (utgående utbytesstudenter)
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 391

Margareta Granholm, EK

Internationell koordinator
incoming.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 209

Camilla Martin, EM

Internationell koordinator
Tfn +358 40 

Marina Lindberg

Internationell assistent
incoming.mobility(at)hanken.fi, outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 504

Student Service (våning 1,5 - ingång från Parken)

Mottagningstider:
Måndagar 13-15
Tisdagar ingen mottagning
Onsdagar 10-12
Torsdagar 13-15
Fredagar ingen mottagning

internationell mobilitet internationellt samarbete utbyte