Centret för forskning och internationella ärenden

Centret för forskning och internationella ärenden främjar och stöder Svenska handelshögskolans forskning, internationalisering, forskarutbildning och internationella kvalitetsarbete.

Centrets uppgifter och ansvarsområden

Centret för forskning och internationella ärenden främjar och stöder Svenska handelshögskolans forskning, internationalisering, forskarutbildning och internationella kvalitetsarbete.

Centret betjänar högskolans intressenter och samarbetspartners i alla ärenden som rör forskning, forskningssamarbete, forskarutbildning, internationell mobilitet, samt internationella partnerskap inom utbildning och forskning. Vi välkomnar också initiativ inom dessa områden från nuvarande såväl som potentiella framtida samarbetspartners.

Vi arbetar i fyra team: Internationella partnerskap och mobilitet, Forskningsservice, Forskarutbildning och Internationellt kvalitetsarbete. Länkarna nedan ger dig information om varje teams aktiviteter och kontaktuppgifter.

Internationella partnerskap och mobilitet

Forskningsservice

Forskarutbildning

Internationellt kvalitetsarbete

 

Kontaktuppgifter:


Centrets direktör
ED Maj-Britt Hedvall
maj-britt.hedvall(at)hanken.fi, tfn +358 50 5643 776

Avdelningssekreterare
Marina Lindberg
marina.lindberg(at)hanken.fi tfn +358 40 3521 504
 

Besöksadress: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Postadress:
Svenska handelshögskolan
Centret för forskning och internationella ärenden
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Adress för kurirpost:
Svenska handelshögskolan
Centret för forskning och internationella ärenden
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel: +358 29 431 3000

forskningscentra internationellt samarbete