Kontaktuppgifter för ämnet handelsrätt

Share page with AddThis
Aaltonen, Tuula
Amanuens
+358 40 352 1429
(internt 429)
tuula.aaltonen@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Ballardini, Rosa
Forskardoktor
+358 40 352 1247
(internt 247)
rosa.ballardini@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Bruun, Niklas
Professor emeritus
+358 40 352 1228
(internt 228)
niklas.bruun@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Enkvist, Joachim
Timlärare, ansvarslärare
joachim.enkvist@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Höglund, Mayvor
Universitetslärare i handelsrätt
+358 40 352 1750
(internt 750)
mayvor.hoglund@hanken.fi
Handelsrätt (Vasa)Commercial Law (Vaasa)
Jongsma, Daniel
Doktorand, Timanställd, övrig personal
daniel.jongsma@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Khomenko, Oleksandr
Doktorand
oleksandr.khomenko@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Kukkonen, Matti
Professor i handelsrätt
+358 40 352 1339
(internt 339)
matti.kukkonen@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Larson, Kelli
Doktorand
+358 40 352 1317
(internt 325)
kelli.larson@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Lee, Na Ri
Professor in Intellectual Property Law
+358 40 352 1769
(internt 769)
nari.lee@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)

Sidor