Mognadsprov i redovisning eller handelsrätt

Share page with AddThis

När du har skrivit din kandidat- eller magisteravhandling och bekantat dig med mognadsprovets upplägg, ska du ta kontakt med institutionen för att fastslå ett datum för att skriva provet.

Mognadsprov kan skrivas varje gång Hanken ordnar tenter. Tentdatum kan man se genom att söka i Oodi. När det inte är tentperiod är det oftast tenttillfällen på lördagar klockan 9.00. 

oodi_tenter.png

Välj ett lämpligt tentdatum för din studieort (Helsingfors eller Vasa) och kontakta sedan din handledare och institutionens sekreterare/administrator för att be om att få skriva provet på detta tenttillfälle. Observera att om provet gäller din magisteravhandling måste du också beakta tidtabellen för utexaminering.

När du har fått bekräftelse kommer din handledare att göra frågorna och administratören ser till att de är på plats på tenttillfället. Provet administreras manuellt så du behöver alltså inte anmäla dig via Oodi. Om det ordnas tenter i flera rum, anges rummet för mognadsproven på Hankens info-TV-skärmar. 

Om du har generella frågor om mognadsprovet kan du kontakta Studiebyrån via studieinfo(at)hanken.fi. Avdelningsadministratören svarar gärna på praktiska frågor gällande provet.